Polska pomoc

 

Pensjonat Borowljany – Centrum Rehabilitacyjne

Borowljany to miejscowość położona ok. 15 km na północny wschód od stolicy Białorusi – Mińska. Mieści się w niej Republikańskie Centrum Naukowo-Praktyczne Dziecięcej Onkologii, Hematologii i Immunologii. Projekt „Pensjonat Borowljany – Centrum Rehabilitacyjne” wpisuje się w prowadzony w ostatnich latach cykl działań mających na celu wybudowanie kompleksu 21 domków, które zapewnią siedzibę Centrum Naukowo-Praktycznego Dziecięcej Onkologii, Hematologii i Immunologii w Borowljanach.

Pensjonat Borowljany – Centrum Rehabilitacyjne

Projekt został realizowany w okresie 11 czerwca – 31 grudnia 2015 r. w miejscowości Borowljany w pobliżu Mińska. Partnerem lokalnym w projekcie było lokalne stowarzyszenie „Dzieci w Biedzie”.

Bezpośrednim celem projektu był zakup i przygotowanie do eksploatacji domku na potrzeby Centrum Rehabilitacyjnego działającego w ramach Republikańskiego Centrum Naukowo-Praktycznego Dziecięcej Onkologii, Hematologii i Immunologii w Borowljanach.

Centrum Rehabilitacyjne to ostatni 21. domek w ramach serii projektów „Borowljany”, która umożliwiła stworzenie sieci placówek terapeutycznych, w których prowadzone są profesjonalne zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne.

Pensjonat Borowljany – Centrum Rehabilitacyjne

Realizacja projektu rozwiązała problem braku Centrum Rehabilitacyjnego w Borowljanach. Podobna placówka została wcześniej zlikwidowana, w związku z zaadaptowaniem dotychczasowych pomieszczeń na potrzeby tworzonego laboratorium. Projekt pozwolił na utrzymanie ciągłości prowadzenia zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych dla około 200 osób miesięcznie.

Projekt skierowany został do dzieci z problemami onkologicznymi, hematologicznymi i ich rodziców. Zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne w domku zakupionym w ramach projektu prowadzone są systematycznie przez psychologów i pedagogów. Domek zakupiony na potrzeby Centrum rehabilitacyjnego został ustawiony w bezpośrednim sąsiedztwie „polskiego” domku i placu zabaw – będących efektem wcześniejszych działań polskiej pomocy w ramach projektu „Pensjonat Borowljany”.