Polska pomoc

 

Partnerzy przeciw wykluczeniu. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem i Kutaisi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Projekt "Partnerzy przeciw wykluczeniu" ma służyć zarówno rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, jak również doprowadzić do trwałej zmiany w podejściu administracji lokalnej, która dotąd nie współpracowała na tym polu z organizacjami pozarządowymi. Przewidziano także przeszkolenie osób pracujących na co dzień z niepełnosprawnymi. Podniesienie kwalifikacji beneficjentów oraz przekazanie im pomocy dydaktycznych do wykorzystania w pracy stworzy efekt mnożnikowy - wiedza i narzędzia zostaną przekazane współpracownikom beneficjentów i innym osobom działającym w tym środowisku. Projekt jest jednocześnie kontynuacją wcześniejszych działań związanych z aktywizacją i wspieraniem przedsiębiorczości grup zagrożonych bezrobociem i marginalizacją społeczną.

Partnerzy przeciw wykluczeniu. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem i Kutaisi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Celem projektu było  podniesienie jakości świadczeń na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w Kutaisi poprzez wymianę doświadczeń i transfer wiedzy pomiędzy specjalistami z Poznania i Kutaisi oraz stworzenie platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami lokalnej administracji i organizacjami pozarządowymi w Kutaisi.

Gruzińscy specjaliści zajmujący się problematyką osób niepełnosprawnych (niewidomi, niesłyszący, osoby na wózkach, osoby z niepełnosprawnością umysłową),  uczestniczyli w miesięcznych praktykach w poznańskich instytucjach, gdzie poznawali specjalistyczne metody pracy z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy o różnych specjalizacjach oraz rozmieszczeni w odpowiednich instytucjach. Otrzymali pomoce dydaktyczne, które posłużyły później w ich pracy w Kutaisi. Stażyści z wybranych gruzińskich organizacji pozarządowych, którzy podnieśli swoje kwalifikacje i zdobyli wiedzę, po powrocie przekazali zdobyte umiejętności działającym w tej samej dziedzinie kolegom. Uczestnicy projektu na przykładzie Poznania zobaczyli, że współpraca pomiędzy sektorem publicznym i NGO jest niezbędna do stworzenia komplementarnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.