Polska pomoc

Partnerstwo bez barier

Współpraca między UE i państwami Partnerstwa Wschodniego opiera się na upowszechnieniu wartości europejskich. Usuwanie barier oraz wzmacnianie społeczne osób znajdujących się w trudniejszym położeniu to obszary, w których Polska wspiera swoich wschodnich partnerów dzięki programom wymiany, tworzeniu specjalnych miejsc pracy i programom integracji. Wiele projektów służyć ma przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.

W społeczeństwie dziecka

Jedną z najbardziej wrażliwych grup wspieranych przez polskie programy integracyjne, są dotknięte niepełnosprawnością dzieci. Pomoc płynąca z Polski pozwala poprawić ich los m.in. na Białorusi oraz w Gruzji, gdzie, według danych tamtejszego ministerstwa zdrowia, mieszka 10052 niepełnosprawnych dzieci, w tym ok. 1200 niepełnosprawnych w stopniu znacznym*. Te z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością mogą uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych w licznych placówkach pobytu dziennego. W o wiele trudniejszej sytuacji znajdują się dzieci z niepełnosprawnością znaczną, dla których w całej Gruzji powołano tylko jedną placówkę, dysponującą zaledwie 56 miejscami.

W odpowiedzi na ich potrzeby do Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego, prowadzonego przez Zakon Kamilianów, od wielu lat dociera polskie wsparcie. W tym roku zostanie otwarty oddział pobytu dziennego dla najciężej chorych małych pacjentów. Dodatkowo, aby umożliwić rehabilitację dzieciom z oddalonych od stolicy miast i wiosek, zostaną przygotowane pokoje rodzinne. Dzieci będą mogły podjąć leczenie na turnusach rehabilitacyjnych. Interdyscyplinarna terapia pod opieką profesjonalistów zapewni im większą samodzielność, umożliwi pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, odciąży najbliższych. Zapewniając 8 godzin opieki podopiecznym, zakład ofiaruje rodzicom czas, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek lub podjęcie pracy. Dzięki temu podniesie się komfort życia całej rodziny. Podobne cele towarzyszą rozwojowi trzech innych centrów pomocy dla dzieci z niepełnosprawnościami: w Tbilisi, w Kareli i nowo otwartym w Kizilajlo. Prace remontowe i konserwatorskie pozwolą na udzielenie wsparcia kilkudziesięciu małym pacjentom.

Prace społeczne

Integracji dorosłych mogą także skutecznie służyć różne rodzaje prac zarobkowych. Dlatego w Gruzji w Therapy House, położonym na głównej drodze przy wjeździe do Signagi, czyli jednej z atrakcji turystycznych  w Gruzji, dzięki wsparciu z Polski zostanie otwarta kawiarnia, w której zatrudnienie znajdą osoby niepełnosprawne. Zyskają one możliwość zarobku. W ramach realizowanego projektu będą mogły również wziąć udział w szkoleniach dotyczących praw osób niepełnosprawnych, warsztatach socjalno-psychologicznych i profesjonalnych warsztatach z prowadzenia biznesu. Oprócz Polskiej pomocy, odnowę i wyposażenie obiektu wspierało także Międzynarodowe Stowarzyszenie Kobiet i amerykańskich żołnierzy piechoty morskiej oraz Bank of Georgia. Dzięki sponsorom zostanie m.in. wybudowany piec tone (do wypieku tradycyjnego gruzińskiego chleba). Lokalni przedsiębiorcy przekażą mąkę. Właściciel jednej ze stołecznych restauracji pro bono przeszkoli przyszły personel w pieczeniu chleba w profesjonalnym serwisie. Do projektu włączyły się również władze miasta, które pokryją koszty prądu, wody itp. Dochód kawiarni zostanie przeznaczony na jej działalność w kolejnych sezonach.

Adaptacji społecznej przez wprowadzenie na rynek pracy służy również jeden z projektów realizowanych przez Polską pomoc na Białorusi. Rozwinięty systemu szkół specjalnych w tym kraju ma przygotować uczniów do samodzielnego życia. Problemem pozostaje jednak adaptacja absolwentów do nowych warunków po zakończeniu kształcenia. Około połowa z nich radzi sobie w samodzielnym życiu, ale pozostali mają trudności z odnalezieniem się w nowym środowisku, często bardzo odmiennym od tego, które znali ze szkoły. Sytuacja jest tym trudniejsza, że Białoruś na razie nie wytworzyła mechanizmów chroniących osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Dzięki wsparciu Polskiej pomocy, na bazie specjalnej szkoły-internatu w Mołotkowiczach, tworzony jest szewski zakład szkoleniowo-produkcyjny dla dziewcząt i meblarski dla chłopców. Będą to zakłady pracy chronionej, które mogą zapoczątkować nowy kierunek rozwoju systemu. Zwłaszcza, że celem długofalowym jest przekształcenie placówki w modelową jednostkę kształcenia specjalnego na Białorusi.

Praca u podstaw

Chociaż część projektów realizowanych w krajach partnerskich ma wymiar zupełnie podstawowy i wymaga jeszcze wielu dodatkowych działań, to jednak już na tym etapie znacząco zmieniają one jakość życia beneficjentów pomocy. Jedną z takich inicjatyw jest budowa systemu wsparcia osób głuchoniewidomych w Gruzji, który dotąd w tym kraju nie istniał. Szacuje się, że w całej Gruzji mieszka ok. 13 tys. osób niewidomych i prawie trzykrotnie więcej niedowidzących. Pozostają one na marginesie społeczeństwa, a często są izolowane nawet przez własne rodziny. Należą do najbardziej zapomnianych, pozbawionych jakiejkolwiek pomocy grup osób z niepełnosprawnościami.

Aby ich wzmocnić, polskie MSZ wesprze m.in. opracowanie i rozpowszechnienie gruzińskiej wersji alfabetu LORMA. W planach jest także przeprowadzenie merytorycznych szkoleń dla specjalistów pracujących z osobami z wadami wzroku i słuchu, a także działania informacyjne i antydyskryminacyjne dla przedstawicieli władz, NGO-sów i społeczeństwa. Zaproponowany system szkoleń dla osób asystujących chorym ułatwi im włączenie się w życie społeczne. Powstaną także dedykowane im kluby wsparcia i pomoc odpowiednio przygotowanych wolontariuszy.

Dzięki staraniom Ambasady Polski w Mińsku w Zalesiu na terenie Muzeum Ogińskiego zostanie z kolei odtworzona stajnia, która wypełni lukę w ofercie zajęć rehabilitacyjnych w regionie. Hipoterapia należy do najbardziej popularnych na świecie metod rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci. Jej skuteczność została stwierdzona w przypadku rehabilitacji maluchów z porażeniem mózgowym, zespołem downa, autyzmem, skoliozą, a nawet tych, które utraciły kończyny, wzrok lub słuch albo zmagają się z wadami rozwojowymi.  W rejonie smorgońskim, gdzie zarejestrowanych jest blisko 3 tys. osób z niepełnosprawnościami, ten rodzaj zajęć był dotąd niedostępny. Dzięki inwestycji szacuje się, że rocznie z hipoterapii w Zalesiu skorzystać może nawet 500 dzieci. Uruchomienie stajni może ponadto wpłynąć na rozwój turystyki i poziom zatrudnienia w regionie. Muzeum Ogińskiego to nowa, jedna z nielicznych w regionie atrakcja, która wciąż wymaga pomysłów na dalszy rozwój. Zakupiony w ramach projektów sprzęt uatrakcyjni muzealną ofertę i stanie się dodatkową propozycją dla odwiedzających okolicę turystów.

Poland.pl

*Dane z 2016 r.

 

w górę

Tagi