Polska pomoc

Pani Catherine Bragg, Zastępca Szefa UN OCHA z wizytą w Warszawie

W dniu 10 września, przy okazji uczestnictwa w Network on Humanitarian Action (NOHA), Pani Catherine Bragg, Zastępca Szefa Biura NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN OCHA) spotkała się z przedstawicielami polskiego rządu.

Pierwsze spotkanie z Panem S. Rakoczym, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz gen. bryg. Wiesławem Leśniakiewiczem, Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej dotyczyło rosnącej roli Polski w światowym systemie ratownictwa i ochrony ludności, zwłaszcza w strukturach Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwania i Ratownictwa (INSARAG) oraz mechanizmu eksperckiego ONZ ds. oceny i koordynacji działań w przypadku wystąpienia kryzysów humanitarnych (UNDAC).

Następnie Pani C. Bragg spotkała się z Pani Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, podsekretarzem stanu w MSZ. Rozmowy w MSZ dotyczyły współpracy Polski z UN OCHA, przede wszystkim w ramach udziału Polski w pracach OCHA Donor Support Group – grupy krajów-donatorów wspierających UN OCHA, do której Polska została przyjęta w lutym 2012 r. jako pierwszy kraj Europy Środkowo-Wschodniej i UE-12. Ponadto, omówiono sytuację humanitarną w Syrii i Sahelu.

Departament Współpracy Rozwojowej zachęca do wysłuchania wywiadu z Panią C. Bragg w czwartek 13 września, w audycji „Więcej Świata” w  programie pierwszym Polskiego Radia.

w górę

Tagi