Polska pomoc

 

POMPA - walka z suszą w KRLD

Społeczeństwo KRLD boryka się z chronicznym niedożywieniem. Średnia dzienna dawka kaloryczna na osobę wynosi 1640 kcal. Niedobory żywnościowe wynikają ze zjawisk naturalnych oraz prymitywnego poziomu rolnictwa, braku paliwa i nawozów rolniczych.

W związku z suszą, która miała miejsce  w 2014 r. oraz brakiem opadów w 2015 r., wody gruntowe na całym terytorium KRLD znacznie się obniżyły. Dlatego też, dla sprawnego nawadniania pól konieczne są specjalistyczne pompy, które będą w stanie dostarczać wodę z głębokości kilkunastu metrów.

Problem suszy został zauważony przez ONZ i działające na terenie KRLD NGOs. Wszystkie organizacje starają się zaradzić pogarszającej się sytuacji.

Kooperatywa Jangsuwon 25 listopada 1965 roku została uznana farmą przyjaźni polsko - koreańskiej. W 2015 roku mija 50 lat od tego wydarzenia. Synergiczne działania w ramach projektu PĘD oraz RYŻ będą stanowić swoisty element obchodów rocznicy i przyczynią się do poprawy sytuacji żywnościowej.

POMPA - walka z suszą w KRLD

Projekt realizowany będzie w okresie od sierpnia do grudnia 2015 r. Kluczowym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców farmy Jangsuwon. Jego realizacja umożliwi sprawne nawodnienie pól ryżowych, które muszą, dla wydania plonu, pozostawać zalane na co najmniej 20 cm. Projekt zakłada zakup zamówionych w Chinach (brak produkcji miejscowej) pomp, a następnie transport i zainstalowanie ich na polach Jangsuwon. Pompy mają kilkuletnią żywotność. Umożliwią efektywne nawodnienie pól i odciążenie rolników, którzy obecnie nawadniają pola ręcznie, nosząc wodę z odległych miejsc. Pompy mogą zostać użyte również w przypadku powodzi, na zasadzie działania odwrotnej niż przy suszy. Będą wówczas wypompowywały wodę z zalanych pól. Jest to niezwykle ważne gdyż susze i powodzie następują w KRLD naprzemiennie.

POMPA - walka z suszą w KRLD

Projekt realizowany był w okresie od sierpnia do grudnia 2015 r. W pełni zrealizowano bazowy cel projektu, zakładający zakup pomp. Wyboru sprzętu, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kooperatywy dokonano przy wsparciu miejscowych NGO. Pompę zainstalowano w Jangsuwon w grudniu 2015 r. Zgodnie z założeniami projektu, pozytywny skutek funkcjonowania pompy odczuwa całość populacji kooperatywy, zwiększyły się możliwości produkcyjne farmy oraz poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.