Polska pomoc

Otwarcie pracowni zawodowej w białoruskim zakładzie poprawczym

Sfinansowana ze środków Polskiej Pomocy w ramach małych grantów Ambasady RP w Mińsku pracownia przysposobienia zawodowego została otwarta w piątek 27 kwietnia w szkole specjalnej w Krywiczach ok. 100 km od Mińska. Projekt zrealizowano wspólnie z kościelną fundacją charytatywną „Czyste Serce”. W uroczystym otwarciu wzięli udział charge d’affaires ambasady RP w Mińsku Michał Chabros, wiceminister edukacji Białorusi Siarhiej Rudy i zwierzchnik białoruskich katolików arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz.

„To jeden z większych projektów zrealizowanych w ramach tzw. małych grantów ambasady RP w Mińsku. Projekt jest szczególny także ze względu na swój charakter” – powiedział chargé d’affaires Michał Chabros. „Pomagamy dzieciom i młodzieży, którzy doświadczyli już określonych trudności życiowych i są na drodze do wyprostowania swojego życia” – dodał dyplomata.

W Państwowej Zawodowo-Technicznej Szkole Specjalnej Typu Zamkniętego (odpowiednik zakładu poprawczego) w Krywiczach uczy się i mieszka 80 chłopców w wieku od 12 do 18 lat, którzy zostali skazani za różne naruszenia na okres do 2 lat. „22 uczniów jest sierotami. To głównie dzieci z tzw. trudnych rodzin. Naszym celem jest próba przywrócenia ich społeczeństwu” – mówił dyrektor placówki Andrej Dubaniewicz. Starsze dzieci mają w szkole możliwość zdobycia zawodu mechanika samochodowego, malarza lub glazurnika.

Za kwotę ok. 65 tys. euro Polska w ramach projektu „Formuła sukcesu” sfinansowała nowe wyposażenie pracowni - warsztatu do praktycznej nauki o budowie i działaniu samochodów. Są to m.in. makiety silnika i różnych układów w pojazdach mechanicznych, a także elektroniczne urządzenia diagnostyczne. Pozostałe elementy projektu o łącznej wartości 117 euro są realizowane w Mińsku. „To dla nas ogromna radość, bo ten sprzęt pozwoli nam na praktyczne pokazanie rzeczy, które dotąd wyjaśnialiśmy w teorii. Mamy nadzieję, że będzie to z jednej strony znacznie ciekawsze dla uczniów, a z drugiej - pozwoli im zdobyć umiejętności potrzebne na rynku pracy” – powiedział jeden z nauczycieli Anatol Krasniewicz.

„Kościół zawsze stoi po stronie sprawiedliwości społecznej, dlatego wspiera ważne projekty o charakterze socjalnym” – powiedział abp Kondrusiewicz. Zwracając się do zebranych, w tym uczniów szkoły, podkreślał znaczenie rehabilitacji społecznej i naprawy przez ludzi swoich błędów. „Kościół nigdy nie potępia człowieka, tylko zło, które on popełnił” – dodał.

Wiceminister Siarhiej Rudy dziękował za realizację projektu i wsparcie udzielone przez stronę polską. Podkreślił, że uczniowie szkoły po jej ukończeniu od razu mogą podjąć pracę w zawodzie.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat Ambasada RP zrealizowała na Białorusi ponad 70 projektów programu tzw. małych grantów o łącznej wartości przewyższającej 1 mln euro.

 

(Na podstawie materiałów Ambasady RP w Mińsku)

w górę

Tagi