Polska pomoc

Ostatnia edycja SENSE w 2012 roku zakończona

W Warszawie w dniu 19 października 2012 roku zakończyło się szkolenie SENSE (Strategic Economic Needs and Security Exercise) dla przedstawicieli Egiptu i Libii. Była to ostania edycja SENSE zaplanowana na 2012 rok. W szkoleniu uczestniczyło 47 reprezentantów administracji państwowej, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego.

Podczas tygodniowego pobytu zaproszeni goście wzięli udział w treningu negocjacyjnym oraz szkoleniu z zakresu zarządzania hipotetycznym państwem. W ramach szkolenia każdy z uczestników wcielił się w powierzoną mu rolę i podejmował strategiczne decyzje dla państwa. Udział w symulacji pozwolił uczestnikom na poznanie długofalowych skutków zaproponowanych przez siebie rozwiązań.

Przedstawiciele Libii i Egiptu wzięli ponadto udział w spotkaniach z  ekspertami z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zapoznali się z doświadczeniami polskiej transformacji ekonomicznej oraz możliwościami inwestycyjnymi w kraju. Zostali również przyjęci przez Marszałka Senatu, Pana Bogdana Borusewicza, z którym rozmawiali na temat polskich doświadczeń transformacji systemowej. Marszałek Borusewicz, otwierając spotkanie powiedział: „Wierzę, że waszą motywacją do przemian jest niezgoda na kłamstwo, niezgoda na przemoc. Jesteśmy bardzo zainteresowani wydarzeniami w Egipcie i Libii. Postrzegamy je jako kolejną falę wolności, która tym razem przeszła przez kraje arabskie. Wspieramy was, ponieważ mamy doświadczenie, ale też dlatego, że nie wyobrażam sobie, aby kraje demokratyczne nie wspierały przemian demokratycznych, gdziekolwiek one się odbywają”.

Marszałek Borusewicz odpowiedział także na wiele pytań dotyczących m. in. systemu parlamentarnego w Polsce, ordynacji wyborczej, roli Senatu, współpracy z opozycją oraz relacji z władzami Egiptu i Libii.

W uroczystości zamknięcia szkolenia wzięła udział Pani Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Pani Minister w przemówieniu zamykającym podkreśliła, że: „ostatnie wydarzenia w Afryce Północnej i na Bliskim Wchodzie wymagają silnego i skoordynowanego wsparcia dla lokalnych podmiotów. Wraz z zapoczątkowaniem przemian „Arabskiej Wiosny”, Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, konsekwentnie wspiera rozwój współpracy z tymi państwami, zwłaszcza w zakresie przemian demokratycznych”.

w górę

Tagi