Polska pomoc

 

Oferta edukacyjna Caritas dla dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii

Ze względu na przedłużający się konflikt w Syrii sytuacja humanitarna ludności ulega pogorszeniu, a do państw ościennych napływa coraz większa liczba uchodźców, co z kolei staje się przyczyną konfliktów społecznych i niestabilności ekonomicznej w krajach przyjmujących. Jordania jest drugim po Libanie krajem pod względem liczby przyjętych Syryjczyków. Władze tego kraju nie są w stanie zapewnić wszystkim potrzebującym dostępu do edukacji i pracy. Istnieje zatem pilna potrzeba integracji uchodźców ze społeczeństwem jordańskim, gdyż nie wiadomo jak długo Syryjczycy pozostaną poza granicami swojego państwa. Szczególnego wsparcia wymagają syryjskie dzieci, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich szkół, a w Jordanii pozbawione są możliwości kontynuacji nauki. Projekt Caritas Polska wypełniał lukę w systemie usług edukacyjnych świadczonych uchodźcom przebywającym w tym kraju. Miał na celu zapewnienie nieformalnej edukacji i wsparcia rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci syryjskich, wsparcia ich rodziców oraz pomocy w nabyciu umiejętności zawodowych, dzięki którym będą mieli szansę na zapewnienie dochodu swoim rodzinom.

Łączna liczba beneficjentów projektu wynosiła 900 osób w 6 miejscowościach w Jordanii. Uchodźców objętych projektem można podzielić na 4 grupy docelowe:

  • 600 dzieci w wieku od 6 do 14 lat z 6 miejscowości  – zajęcia z nieformalnej edukacji
  • 120 osób w wieku od 14 do 40 lat z 5 miejscowości – warsztaty zawodowe
  • 30 niepełnosprawnych dzieci w wieku od 6 do 18 lat z 5 miejscowości – terapia edukacyjna i psychoterapia
  • 150 rodziców dzieci syryjskich – warsztaty uświadamiająco-edukacyjne

Lokalnym partnerem Caritas Polska był Caritas Jordan. Projekt był kontynuacją działań edukacyjnych realizowanych przez obydwie organizacje w 2012. Czas realizacji projektu obejmował okres 7 miesięcy: od czerwca do grudnia 2013.