Polska pomoc

Ochotnicza Straż Pożarna w municypalitecie Bordżomi

Gruzja weszła na drogę szeroko zakrojonych reform. Ich celem jest stopniowa integracja z Unią Europejską. Obecnie plan reform nie obejmuje jednak systemu zarządzania kryzysowego, który boryka się z szeregiem problemów. Wynikają one głównie z braku środków finansowych, co przekłada się na brak odpowiedniego sprzętu w budynkach (gaśnice, czujniki dymu, alarmy przeciwpożarowe), brak infrastruktury przeciwpożarowej (wyjścia ewakuacyjne, schody przeciwpożarowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych) oraz brak procedur ewakuacyjnych.

Projekt „Ochotnicze Straże Pożarne jako forma doraźnego reagowania kryzysowego” ma wzmocnić zdolności lokalnej społeczności do reagowania na sytuacje kryzysowe. Jego bezpośrednim celem jest promowanie szybkiego i adekwatnego reagowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego przez wolontariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Jest on kontynuacją działań podjętych w 2018 r. przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w Bordżomi, gdzie została utworzona Grupa Przeciwdziałania Pożarom Leśnym. Utworzenie takiej właśnie grupy wynikało z faktu, że 57 proc. terytorium municypalitetu Bordżomi jest terenem leśnym. Pierwotna idea stworzenia grupy wolontariuszy, jako prototypowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, była ograniczona do przygotowania jej  do działań prewencyjnych w przypadku pożarów lasów.

Jednak w 2019 r. działania Polskiej pomocy i Fundacji Solidarności Międzynarodowej skoncentrowano na wzmocnieniu istniejącej już grupy wolontariuszy tak, aby stała się profesjonalną i dobrze wyposażoną jednostką OSP. Efekty współpracy polsko-gruzińskiej są już widoczne. Podniósł się poziom wiedzy społeczności lokalnej na temat działania OSP. Mieszkańcy wiedzą też, że szybka i adekwatna reakcja wolontariuszy na zagrożenie pożarowe może przyczynić się do zwiększenia skuteczności działania pracowników systemu zarządzania kryzysowego.

W ramach projektu zrealizowano trzy przedsięwzięcia - warsztaty OSP „Jak zostać wolontariuszem Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP)?”, ćwiczenia przeciwpożarowe „na placu zabaw” przeprowadzone w 10 przedszkolach i 20 szkołach z udziałem zawodowych strażaków i wolontariuszy OSP oraz wizytę studyjną w Polsce, podczas  której gruzińscy wolontariusze zapoznali się z różnorodnymi działaniami OSP na szczeblu centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym oraz wzięli udział w ćwiczeniach praktycznych.

Po stronie gruzińskiej partnerami są NGOs Centre for Biodiversity Conservation & Research(NACRES), organizacja społeczno-obywatelska Samtskhe-Javakheti Media Center (SJMC) oraz Fundacja Liderzy Przemian.

 

w górę

Tagi