Polska pomoc

O zaletach Polish Challenge Fund dla firm

Ponad 40 przedstawicieli polskich firm, start-upów, ośrodków naukowo-badawczych i instytutów rozwojowych uczestniczyło w spotkaniu poświęconemu Polish Challenge Fund.

26 lutego 2020 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych menadżerka projektu, Katarzyna Rozesłaniec przedstawiła warunki udziału w funduszu. Podkreśliła korzyści, jakie polskie firmy mogą uzyskać korzystając z niego, m.in. możliwość wejścia na nowe rynki oraz przetestowania nowego rozwiązania przy niskich nakładach własnych, a także obniżenia poziomu ryzyka/straty w ramach inwestycji w nowych regionach. Rozesłaniec przywołała również przykłady działania Czech Challenge Fund.

Na koniec odpowiedziała również na pytania przedsiębiorców, którzy rozważają zaangażowanie polskich firm w działania rozwojowe w Ukrainie i Białorusi w ramach PCF.

Założeniem Polish Challenge Fund jest umożliwienie transferu polskiego know-how, technologii i innowacyjnych rozwiązań w obszarze zielonych technologii i ICT do krajów partnerskich Polskiej pomocy.

Kontakt: katarzyna.rozeslaniec@undp.org; magdalena.kudlicka@msz.gov.pl.

 

 

 

w górę

Tagi