Polska pomoc

O sukcesach i porażkach ukraińskiej reformy decentralizacji

Spotkaniami w Czerniowcach, Chmielnickim, Czerkasach i Zaporożu  na przełomie czerwca i lipca zainicjowano drugi rok działań wspierających reformę samorządową na Ukrainie prowadzonych przez Fundację Edukacji dla Demokracji, w ramach polskiej współpracy rozwojowej.

 

Wzięło w nich udział około stu przedstawicieli z 48 połączonych gromad. Była to dobra okazja do pochwalenia się rezultatami ubiegłorocznych działań, omówienia planów oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami, a takżeoczekiwaniami dotyczącymi wdrażanej reformy samorządowej. W czasie spotkań z ekspertami zainteresowaniem cieszył się panel poświęcony zasadom dobrych praktyk w obszarze kultury, inwestycji i współpracy między miastami.  Polscy praktycy zaprezentowali, jakie są możliwości samoorganizacji mieszkańców, a także pochylili się nad tematami dotyczącymi rozwoju kapitału społecznego, analizie zasobów gmin i przygotowywaniem planów inwestycyjnych. Ciekawie wyglądały również możliwości rozwoju lokalnej turystyki i reorganizacji placówek oświatowych.

 

Celem projektu „Decentralizacja w praktyce 2 – uczymy się od siebie nawzajem” jest wsparcie połączonych gromad w zakresie zarządzania jednostką, podniesienie kompetencji kadr dotyczących pozyskiwania inwestycji i pisania wniosków projektowych, poprawa współpracy władz z mieszkańcami oraz zaplanowanie i wprowadzenie zmian w lokalnych społecznościach. Należy podkreślić, że źródłem wiedzy w projekcie są nie tylko polscy eksperci i polskie przykłady, ale także dobre praktyki ukraińskich gromad, które potrafiły zbudować sukces na wprowadzanych zmianach w systemie samorządowym.

 

Już dzisiaj zaplanowano wizyty studyjne „u sąsiadów”, którzy chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami i opowiedzą nie tylko o osiągnięciach, ale również o problemach, i porażkach. Dodatkowo, przedstawiciele samorządów biorących udział w projekcie będą uczestniczyli w szkoleniach, konsultacjach oraz wizycie studyjnej w Polsce. Przy wsparciu polskich ekspertów opracują plany zmian w swoich gminach. Na zakończenie projektu zaplanowana jest zorganizowanie forum „Zmieniamy nasze hromady”, które nie tylko podsumuje rezultaty działań, ale stworzy platformę wymiany doświadczeń i opinii pomiędzy uczestniczącymi w nim gromadami.

 

Więcej na temat projektu współfinansowanego ze środków Polskiej pomocy na stronie internetowej Fundacji Edukacji dla Demokracji.  

w górę

Tagi