Polska pomoc

O planach polskiej współpracy rozwojowej w Mołdawii

Jej uczestnikami byli kierownicy polskich placówek dyplomatycznych z Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Azerbejdżanu, Armenii oraz Uzbekistanu i  Kazachstanu. W obradach wzięli udział także przedstawiciele Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Tematyka narady koncentrowała się wokół omówienia działań i pozycji Polski w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA), planów współpracy rozwojowej w krajach PW i Azji Centralnej w 2019 roku, zaangażowania Polski we Wspólne programowanie (Joint Programming), a także omówienia rekomendacji wynikających z ewaluacji Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 2016-2020.

Zebrani mieli okazję odwiedzić miejsca realizacji projektów w rejonie Ungheni związanych z wdrażaniem podejścia do rozwoju lokalnego programu LEADER przez Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych Mołdawii. Delegacja oceniła także postępy projektów rewitalizacyjnych prowadzanych dzięki wsparciu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju RP. Przedsięwzięcia te są wykonywane w ramach  implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii 2016-2020 w obszarze polityki miejskiej i rozwoju obszarów miejskich.

Uczestnicy spotkania zapoznali się także z efektami współpracy polskiej Straży Granicznej oraz Policji Granicznej Mołdawii w ramach realizowanych wspólnie projektów. Kolejnym punktem agendy było spotkanie w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym we wsi Radenii, które oficjalnie otwarto 12 października br. w celu rozwojowi turystyki wiejskiej na terenie Parku Narodowego „Bukowy Kraj”.

Na zakończenie narady omówiono efekty dotychczasowej współpracy rozwojowej, a także zaplanowano działania na następny rok.

 

w górę

Tagi