Polska pomoc

Nowy program stypendialny im. Stefana Banacha dla studentów z państw Partnerstwa Wschodniego

Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił nabór na nowy program stypendialny. Program nosi imię wybitnego polskiego matematyka – profesora Stefana Banacha.

Stefan Banach to jeden z najlepiej rozpoznawalnych w świecie Polaków. Twórca analizy funkcjonalnej, współzałożyciel lwowskiej szkoły matematycznej a przy tym człowiek o niezwykle barwnym życiorysie, który do dziś inspiruje. Chcąc podkreślić wkład Stefana Banacha w rozwój nauki światowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o nazwaniu nowego programu stypendialnego jego imieniem.

Stypendia Stefana Banacha będą oferowane na dwuletnich studiach uzupełniających II stopnia na kierunkach  ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych oraz na europeistyce/prawie europejskim odbywane w polskich uczelniach publicznych. Po pierwszym roku studiów uczestnicy programu  będą mogli wziąć udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus. W trakcie studiów stypendyści będą mieli możliwość podjęcia krótkookresowego stażu zawodowego na terenie Polski, jak również uczestniczenia w wakacyjnym kursie języka polskiego, w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie nauki.

Za koordynację Programu odpowiedzialne jest Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Szczegółowe warunki Programu Stypendialnego zawiera Ogłoszenie o naborze. 

Na pierwszym etapie realizacji programu w roku akademickim 2013/2014 zostanie przyjętych 50 studentów. Termin składania aplikacji upływa 21 czerwca. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 2 sierpnia 2013 r.

Więcej szczegółowych informacji znaleźć można na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, które koordynuje realizację programu: www.buwiwm.edu.pl.

Dowiedz się więcej o Stypendium im. Stefana Banacha:

w górę

Tagi