Polska pomoc

Nowe porozumienie o współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża

Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz z Prezydentem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Peterem Maurerem podpisali Memorandum o porozumieniu o współpracy w dziedzinie pomocy humanitarnej.

Podpisanie memorandum o współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża

Porozumienie, które podpisane podczas pobytu na 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ w Nowym Jorku,  jest wynikiem ustaleń podjętych podczas wizyty Prezydenta Maurera w Polsce w kwietniu br.

- Czerwony Krzyż przez lata był dla Polski niezawodnym partnerem w zakresie niesienia pomocy humanitarnej osobom najbardziej potrzebującym – powiedział szef polskiej dyplomacji.

Spotkanie Ministra Spraw Zagranicznych z Prezydentem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża

 Jak deklarował szef polskiego MSZ, rząd może pomóc Komitetowi w pracach w dziedzinie ochrony ludności w konfliktach zbrojnych, popularyzowania prawa humanitarnego, ale także praw człowieka. Polska zobowiązała się również do wparcia finansowego MKCK.

Podczas rozmów poruszono temat członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa oraz planowaną przez MKCK konwencję poświęconą problematyce praw człowieka, prawa humanitarnego, przy której również zasadna byłaby współpraca.

Rozmówcy omówili także sytuację w Ukrainie i Syrii, gdzie MKCK podejmuje aktywne działania. Dotychczas Polska wspierała zaangażowanie Komitetu w niesienie pomocy humanitarnej ludności dotkniętej konfliktem zbrojnym na wschodzie Ukrainy. Ścisła współpraca między Polską a Komitetem jest także istotna w kontekście zapewnienia niezbędnej pomocy humanitarnej w Syrii.

w górę

Tagi