Polska pomoc

Nowa publikacja OECD nt. pomocy humanitarnej

OECD opublikowało raport pt.: „Ku efektywniejszemu dotowaniu pomocy humanitarnej". Polska uczestniczyła w powstaniu wydawnictwa, jako aktywny obserwator Komitetu ds. Wsparcia Rozwoju/Developement Assistance Committee OECD. Wydawnictwo stara się odpowiedzieć na pytania w jaki sposób kraje członkowskie mogą lepiej organizować akcje humanitarne oraz łagodzić skutki katastrof naturalnych oraz konfliktów powodujących cierpienia ludzkie.

Link do pełnej treści raportu w wersji anglojęzycznej 

w górę

Tagi