Polska pomoc

Nowa Ukraińska Szkoła 2

W dniach 18-23 września w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku odbyło się seminarium szkoleniowe w ramach projektu „Nowa Ukraińska Szkoła 2”. Wzięło w nim udział 28 ukraińskich autorów Ramowego Programu Oświatowego i Wzorcowego Programu Nauczania dla klas 1–4 szkoły początkowej. Pod okiem polskich ekspertów pracowali nad nowymi materiałami dla Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy.

Autorzy programów reprezentowali m.in. niezależne ośrodki naukowo-metodyczne, obwodowe instytuty podyplomowej oświaty pedagogicznej oraz prywatne i publiczne szkoły ze Lwowa, z Kijowa, Charkowa, Żytomierza, Iwano-Frankowska i Kołomyji. Podczas tygodniowego pobytu w Polsce kontynuowali rozpoczętą jeszcze na Ukrainie pracę w grupach tematycznych nad modelowymi programami nauczania. Mieli również okazję obserwować nowatorskie zajęcia pokazujące możliwości wykorzystania nowych technologii w edukacji. Nad całością programu merytorycznego seminarium czuwała prof. Małgorzata Żytko z Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukraińscy nauczyciele odwiedzili także polskie placówki oświatowe. W Szkole Podstawowej nr 24 w Warszawie prowadzonej przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe zapoznali się
z autorskim projektem prowadzenia placówki edukacyjnej. Podczas pobytu w publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim uczestniczyli w  pokazowych lekcjach matematyki w klasach początkowych. Szczególnie zainteresowało ich wykorzystanie podczas zajęć klocków lego i kart do gry. W obu szkołach ukraińscy goście mieli czas na indywidualne rozmowy z nauczycielami i dyrekcją.      

Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. „Nowa Ukraińska Szkoła 2” realizowany w latach 2017-2018 jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Wysokość dotacji
w roku 2017 – 270 000 zł, w roku 2018 – 500 000 zł.

 

w górę

Tagi