Polska pomoc

Nowa Rada Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Minister Spraw Zagranicznych, w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu i Marszałkiem Senatu, powołał Radę Fundacji Solidarności Międzynarodowej (FSM). W skład Rady weszli: przewodnicząca Rady – Podsekretarz Stanu w MSZ Joanna Wronecka, poseł Konrad Głębocki, posłanka Małgorzata Golińska, europoseł Andrzej Grzyb, poseł Andrzej Kosztowniak, posłanka Anna Kwiecień oraz posłanka Andżelika Możdżanowska, a także senator Tadeusz Romańczuk oraz senator Artur Warzocha.

Minister Witold Waszczykowski podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady w dniu 29 marca br r. podkreślił, że przed współpracą rozwojową stoją nowe wyzwania. MSZ dostrzega potrzebę doskonalenia mechanizmów udzielania pomocy uwzględniających realistyczne rozwiązania pomocowe, zwłaszcza na Białorusi i Ukrainie.

Na posiedzeniu Rada jednogłośnie zaopiniowała kandydaturę pana Macieja Falkowskiego na stanowisko prezesa Zarządu FSM. Pan Maciej Falkowski ukończył studia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych oraz w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002–2010 pracował w Ośrodku Studiów Wschodnich, najpierw w Dziale Rosyjskim, a następnie w Zespole Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej. W latach 2010-2013 był pracownikiem Ambasady RP w Erywaniu. Następnie w latach 2013 – 2017 kontynuował pracę w Ośrodku Studiów Wschodnich.

Minister Spraw Zagranicznych powołał nowego Prezesa Zarządu FSM z dniem 30 marca 2017 r. Tym samym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260), wygasł mandat poprzedniego prezesa zarządu FSM.

w górę

Tagi