Polska pomoc

Nieformalne spotkanie ministrów ds. rozwoju we Florencji

- Dyskutowany w Nowym Jorku dokument „Zero draft” dotyczący celów zrównoważonego rozwoju odzwierciedla w dużej mierze polskie priorytety rozwojowe – powiedziała wiceminister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która 15 lipca wzięła udział w nieformalnym spotkaniu ministrów ds. rozwoju państw członkowskich Unii Europejskiej we Florencji. Spotkanie odbyło się z inicjatywy prezydencji włoskiej.

Głównymi tematami obrad ministrów były kwestia agendy rozwojowej po 2015 roku i rola sektora prywatnego w rozwoju.

- Będziemy zabiegać o uznanie fundamentalnej roli rządów prawa, dobrego rządzenia i demokracji w tworzeniu warunków do  zrównoważonego rozwoju – podkreśliła w swojej wypowiedzi wiceszefowa polskiego MSZ. Wiceminister zapowiedziała, że Polska dołoży starań, aby te priorytety zostały bardziej uwypuklone w przyszłych dyskusjach nad dokumentem.

We Florencji wiceminister Pełczyńska-Nałęcz wzięła także udział w spotkaniu przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej, podczas którego omówiono przygotowania do Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015 oraz kwestie wsparcia Ukrainy w procesie reform. Zwrócono przy tym uwagę na możliwość  wspólnego dzielenia się przez państwa V4 doświadczeniami budowania demokracji i transformacji społeczno-gospodarczej.

- Jeśli chcemy, aby działania podejmowane wobec Ukrainy  przyniosły oczekiwane efekty, musimy zapewnić silne administracyjne wsparcie także na rzecz  wdrażania Umowy stowarzyszeniowej i Umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu – zaznaczyła wiceminister Pełczyńska-Nałęcz.

w górę

Tagi