Polska pomoc

 

Naprawmy modę! – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji ubrań i butów

Projekt dotyczy jednego z kluczowych wyzwań rozwojowych w krajach tzw. globalnego Południa: łamania praw człowieka i standardów ochrony środowiska przy produkcji. Skupia się na problemach przemysłu odzieżowego i obuwniczego: naruszenia praw człowieka (np. głodowe płace, prześladowania działaczy pracowniczych, nieprzestrzeganie zasad BHP) jak i zanieczyszczenie środowiska przez używanie szkodliwych substancji chemicznych. Świadomość konsumencka w tym zakresie jest wciąż niewystarczająca. Projekt przyczyni się do jej zwiększenia, ale także będzie promować konkretne rozwiązania: postulaty zmian skierowane do firm modowych; certyfikacja produktów oznaczeniami typu „fair trade”; promocja odpowiedzialnych form produkcji oraz alternatywnych zachowań konsumenckich (wymienianie się, przerabianie, naprawianie, etc).

Ważnym uzasadnieniem projektu jest konieczność odpowiedzi na narastający w Polsce trend masowych wyprzedaży z okazji „Black Friday”. Poprzez działania projektowe refleksji poddana będzie   powszechna nad-konsumpcja i jej konsekwencje dla społeczności krajów globalnego Południa.

Projekt jest kontynuacją dotychczasowych działań edukacyjnych i kampanii na rzecz odpowiedzialnej mody, które zespół Fundacji prowadzi od kilkunastu lat, docierając do kilku milionów polskich konsumentów.

Naprawmy modę! – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji ubrań i butów

Projekt „Naprawmy modę!” to kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji odzieży i butów skierowana do polskich konsumentów, szczególnie ludzi młodych, dziennikarzy i organizacji społecznych. Celem projektu jest poprawa warunków życia i pracy osób zatrudnionych przy produkcji odzieży i obuwia w krajach globalnego Południa poprzez wzmocnienie świadomości polskich konsumentów i zaangażowanie ich w kampanię na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Merytoryczną podstawą planowanych działań są wyniki najnowszych badań nt. problemów społecznych i środowiskowych w łańcuchach dostaw przemysłu odzieżowego i obuwniczego oraz pozyskane informacje od przedstawicieli głównych firm obuwniczych oraz pracowników w krajach produkcyjnych. Ze zwiększoną świadomością beneficjenci będą mogli wspierać akcje kampanijne prowadzone w szczególności on-line, przez co dostępne na terenie całego kraju. Młodych konsumentów autorzy projektu planują edukować i angażować podczas wydarzeń w przestrzeni publicznej. Pozwolą na to interesujące materiały edukacyjne i informacyjne, angażujące formaty wydarzeń oraz intensywna i atrakcyjna komunikacja prowadzona poprzez media społecznościowe i tradycyjne.

Projekt w dużej mierze opiera się na zaangażowaniu mediów, zarówno internetowych jak i tradycyjnych. Stąd przewiduje intensywną współpracę z dziennikarzami. Jej zakładanym rezultatem będą różnego rodzaju publikacje. Poprzez wszystkie działania projekt trafi do ponad 400 000 osób.

Naprawmy modę! – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji ubrań i butów

Punkt informacyjny Fundacji podczas OFF Festival w Katowicach

Na początku sierpnia 2018 r. Fundacja Kupuj odpowiedzialnie przeprowadziła podczas OFF Festival w Katowicach akcję edukacyjno-kampanijną. Na zorganizowanym przez Fundację stoisku goście festiwalu (dorośli i młodzież) mogli dowiedzieć się, gdzie i w jakich warunkach powstają kupowane przez nich ubrania i buty.

Na stoiskach wykorzystano broszurę „Naprawmy modę” oraz grę edukacyjną nt. odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji. Istotnym elementem akcji były rozmowy z młodymi gośćmi festiwalu. Młodzież mogła dowiedzieć się m.in. co można zrobić by pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z produkcją przedmiotów codziennego użytku.

W akcji wzięło udział około 500 osób. W grę zagrało około 200 osób. Około 100 osób wzięło broszurę „Naprawmy modę”.

Kolejna tego typu akcja miała miejsce podczas targów Slow Fashion w Warszawie (6-7 października) Na zorganizowanym przez Fundację stoisku, goście targów (przeważnie młodzież) mogli dowiedzieć się, gdzie i w jakich warunkach powstają kupowane przez nich ubrania i buty, a także z jakimi problemami społecznymi i środowiskowymi się to łączy. Goście targów mogli również dowiedzieć się, w jaki sposób mogą przyczynić się do zmiany sytuacji w przemyśle odzieżowym. Ważnym punktem była organizacja konkursu wiedzy na temat produkcji bawełny oraz odpowiedzialnej konsumpcji.

Podczas targów stoisko odwiedziło około 500 osób. Około 200 otrzymało broszurę „Naprawmy modę”.