Polska pomoc

Najważniejszy pierwszy krok – Polska pomoc wspiera niepełnosprawnych w Gruzji

Fundacja DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem w Opolu z Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym w Tbilisi, prowadzonym przez zakon Kamilianów, wraz z polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych wspólnie podejmują działania, by ułatwić funkcjonowanie dzieciom niepełnosprawnym w Gruzji.

W wyniku realizacji tegorocznego projektu zakładane jest utworzenie domu dziennego pobytu dla 25 dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dodatkowo planowane jest przeszkolenie gruzińskiej kadry terapeutów, a także remont i wyposażenie gabinetów terapeutycznych Centrum. Celem tych działań jest zapewnienie wysokiej jakości rehabilitacji dla osób o szczególnych potrzebach w życiu codziennym.

Od 19 maja 2019 r. na stażu w Fundacji przebywa grupa ośmiu gruzińskich terapeutów. W ramach trzytygodniowego pobytu zapoznają się oni z pracą fizjoterapeutów, logopedów, psychologów i terapeutów zajęciowych w opolskim ośrodku. Uzyskane doświadczenie umożliwi im stworzenie oddziału dziennego w Tbilisi. Uczestnicy stażu biorą też udział w szkoleniach dotyczących prawidłowej pielęgnacji i pozycjonowania dzieci podczas terapii i spontanicznej zabawy, karmienia terapeutycznego i terapii mowy. Ważnym tematem poruszanym podczas szkoleń jest też kontakt z rodzicami oraz radzenie sobie z agresją i autoagresją. Zaplanowano również wizyty w innych ośrodkach, m. in. w publicznym Przedszkolu Specjalnym Iskierka, Zespole Szkół Specjalnych oraz Zespole Niepublicznych Szkół dla dzieci autystycznych. Bez wątpienia przyczynią się one do poznania specyfiki pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi ze znacznym stopniem niepełnosprawności podejmowanej przez polskie placówki.

Zdobyte w trakcie stażu doświadczenia mogą pomóc w stworzeniu w Gruzji wiodącego ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych, dając im szansę na harmonijny rozwój i poprawę funkcjonowania w społeczeństwie w przyszłości.

Projekt jest realizowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Polska pomoc finansowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

w górę

Tagi