Polska pomoc

Nagroda GENE Global Education Innovation Award dla projektów edukacji globalnej 2018

Druga edycja konkursu na najlepsze innowacyjne projekty z dziedziny edukacji globalnej ogłoszona! Jego celem jest wybór najciekawszych inicjatyw wspierających przekazywanie wiedzy o złożoności otaczającego nas świata w skali lokalnej i globalnej. Zwłaszcza tych, które przynosząc pozytywne zmiany poprzez zastosowanie analizy krytycznej, kreatywności, efektu synergii oraz innowacyjności ostatecznie wpływają również na kreowanie polityk publicznych.

Organizator konkursu – Europejska Sieć Edukacji Globalnej (Global Education Network Europe, GENE) – zaprasza organizacje zajmujące się tą tematyką do nadsyłania zgłoszeń w terminie do 8 czerwca 2018 r. Komisja konkursowa wybierze spośród nich pięć inicjatyw, które otrzymają równorzędne nagrody w wysokości 10.000 Euro. Wydana zostanie również okolicznościowa publikacja prezentująca 20 – 25 najciekawszych projektów.

W gronie laureatów pierwszej edycji konkursu znalazł się polski projekt Park Edukacji Globalnej – Wioski Świata stworzony przez krakowski Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu. Docenione zostały również działania Fundacji Edukacja dla Demokracji w zakresie stworzenia i rozbudowy repozytorium materiałów dydaktycznych z zakresu edukacji globalnej  (www.e-globalna.edu.pl).   

Termin składania aplikacji: 8 czerwca 2018 r
Ostateczny wybór: 10 września 2018 r

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie GENE

GENE (http://www.gene.eu/) jest siecią ministerstw i agencji oraz innych instytucji odpowiedzialnych za edukację globalną w państwach europejskich. GENE realizuje przeglądy partnerskie (ang. Peer Review) edukacji globalnej, jej finansowania i działań w państwach europejskich w celu poprawy jakości działań edukacji globalnej.

w górę

Tagi