Polska pomoc

Nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Centrum Informacyjnego w Mołdawii

 

Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”  

poszukuje kandydata na stanowisko:

 

Dyrektor Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii w Ialoveni pod Kiszyniowem

 

Zadaniem nowopowstającego Centrum informacyjnego jest zwiększenie efektywności mołdawskich samorządów w dostępie do międzynarodowych środków pomocowych i rozwojowych oraz wzmacnianiu współpracy mołdawskich samorządów z instytucjami partnerskimi w Polsce oraz innych krajach. Centrum jest elementem działań podjętych na rzecz Mołdawii w ramach Democracy Partnership Challenge realizowanego przez Wspólnotę Demokracji (Community of Democracies). Działające w ramach Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” Centrum będzie współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

Zadania:

 • współtworzenie i kierowanie pracą Centrum;
 • kierowanie kilkuosobowym zespołem ekspertów lokalnych oraz międzynarodowych ekspertów z państw uczestniczących w projekcie;
 • pełnienie roli pośrednika pomiędzy pomocowymi instytucjami międzynarodowymi a mołdawskimi władzami lokalnymi;
 • współpraca z władzami lokalnymi, administracją państwową, przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Kiszyniowie, międzynarodowymi donorami oraz instytucjami partnerskimi w Polsce oraz innych krajach uczestniczących w „Moldova Task Force”;
 • planowanie i organizacja seminariów, konferencji, wizyt studyjnych, umiejętność oraz świadczenie pomocy w opracowaniu wniosków projektowych;
 • współtworzenie strategii rozwoju sektora samorządowego w Mołdawii.

Wymagania:

 • minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem;
 • doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, najlepiej związanych z problematyką samorządności;
 • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku związanym z obszarem działania Centrum (samorządność lokalna, fundraising, szkolenie);
 • odpowiedzialność, systematyczność i dokładność, umiejętność samodzielnej pracy, stawiania sobie zadań i ich realizacji;
 • kompetencje społeczne, komunikacyjne, organizacyjne i negocjacyjne;
 • znajomość języka mołdawskiego, angielskiego i rosyjskiego; ewentualnie rosyjskiego i angielskiego lub rosyjskiego, angielskiego i francuskiego;
 • wykształcenie wyższe.

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę na eksponowanym stanowisku zagranicą;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres 15 miesięcy (począwszy o października 2012);
 • pracę w zespole profesjonalistów, osób aktywnych i otwartych na współpracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • niezbędne narzędzia pracy i szkolenia.

Czas pracy i dodatkowe świadczenia:

 • od poniedziałku do piątku (40 godzin) w godzinach biurowych rozliczany na zasadzie zadaniowości;
 • zapewniamy wynajem mieszkania w Kiszyniowie.

Osoby zainteresowane i spełniające powyższe kryteria prosimy o przesyłanie CV w języku angielskim i listów motywacyjnych do 22 sierpnia 2012 r. na adres mailowy: praca@solidarityfund.pl.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Fundacji.

w górę

Tagi