Polska pomoc

Nabór do Programu im. Stefana Banacha został przedłużony do 5 czerwca

Studenci z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan) mogą aplikować do Programu stypendialnego im. S. Banacha.

Oferta stypendialna skierowana jest do studentów ostatniego roku oraz absolwentów studiów I stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Wymogiem jest znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie B1.

Program umożliwia bezpłatne kształcenie (zwolnienie z czesnego) na studiach II stopnia (magisterskich) w Polsce oraz wypłatę comiesięcznego stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania (1 500 zł/mies.).

Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na którym chcą podjąć naukę spośród oferty edukacyjnej polskich publicznych szkół wyższych. Studia poprzedzone są obowiązkowym miesięcznym kursem językowo-adaptacyjnym przygotowującym stypendystów do studiów w Polsce.

Nabór wniosków trwa do dnia 5 czerwca 2018 r. wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie: https://programs.nawa.gov.pl/login.

Regulamin programu jak i inne informacje przydatne dla kandydatów dostępne są na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/279-rekrutacja-na-stypendia-banacha-2018-2019-otwarta

Ogłoszenie wyników naboru planowane jest 1 sierpnia 2018 r.

 

Do pobrania – plakat informujący o naborze do Programu im. Stefana Banacha >

w górę

Tagi