Polska pomoc

Na Białorusi rusza nowy program rozwoju turystyki

W Mińsku przedstawiciele Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i białoruskiego Ministerstwa Sportu i Turystyki podpisali umowę o realizacji programu rozwoju turystyki na Białorusi. Polska, w ramach współpracy rozwojowej, przekazała na ten cel 500 tys. USD. W uroczystości uczestniczył Ambasador RP w Mińsku Artur Michalski.

 fot.. Ambasada RP w  Mińsku

W ramach projektu „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w branży turystycznej na szczeblu lokalnym w Republice Białorusi” powstaną plany wykorzystania potencjału turystycznego, w tym poprzez poprawę infrastruktury dla turystyki i opracowanie nowych produktów turystycznych. Beneficjenci projektu zapoznają się z polskimi doświadczeniami w zakresie rozwoju produktów i usług turystycznych oraz będą mieli możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej. Planowana jest również kampania promocyjna nowych produktów i usług turystycznych.

Projekt będzie realizowany w rejonach, w których Polska już wcześniej finansowała podobne działania. Są to: Brasław, gdzie utworzyliśmy szkółkę żeglarską, białoruska część Kanału Augustowskiego, w której wspieramy rozwój infrastruktury turystycznej, Komarowo, gdzie pomogliśmy w otworzeniu piekarni oraz Miory, gdzie wsparliśmy rozwój infrastruktury dla turystyki kamperowej. Efektem działań realizacji będzie zwiększony ruch turystyczny w miejscach objętych projektem, a także utworzenie nowych miejsc pracy.

 fot. Ambasada RR w Mińsku

Projekt jest spójny z Narodową Strategią Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Białorusi do 2030 r. w zakresie rozwoju lokalnego, zgodny z priorytetami Narodowego Programu “Gościnna Białoruś” dot. Rozwoju Turystyki w Republice Białoruś 2016-2020 oraz komplementarny z projektem „Local Economic Development in Belarus”, realizowanym we współpracy EU i UNDP. Projekt wychodzi również naprzeciw działaniom władz w Mińsku w zakresie ułatwień wizowych dla obcokrajowców.

Informacja o podpisaniu programu została zamieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki Białorusi

w górę

Tagi