Polska pomoc

Na Białorusi powstało centrum coworkingowe

Podczas targów białoruskich przedsiębiorstw wiejskich uruchomiono działalność  centrum coworkingowe w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kołodziszczach.

Umożliwia ono indywidualną lub wspólną pracę w wynajętym pomieszczeniu zaadaptowanym na pracownię krawiecką. Jego zadaniem jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości kobiet z obszarów wiejskich Białorusi.

W uroczystym otwarciu  udział wzięli białoruski wiceminister gospodarki Dzmitryj Matusiewicz i przedstawiciel Ambasady RP w Mińsku. "Dzięki takim miejscom jak Inkubator w Kołodziszczach biznes prywatny na Białorusi staje się faktem" - mówił minister Matusiewicz. "Jesteśmy autentycznie wdzięczni Polsce za pomoc i wspieranie Inkubatora" - dodał. O szczegółach przedsięwzięcia poinformował Siarhiej Najdowicz, dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości w Kołodziszczach: "W ramach projektu utworzono w tym roku centrum coworkingowe dla kobiet i dzieci. Panie będą szyły na profesjonalnych maszynach zakupionych w ramach grantu, a uczniowie będą zajmować się rękodziełem i szyciem, ale pod kątem biznesowym".

Centrum powstało dzięki współpracy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Inkubatora Przedsiębiorczości w Kołodziszczach oraz Ambasady RP w Mińsku. Dotychczas zakupiono maszyny i urządzenia niezbędne do pracy krawcowych. Ponadto przystosowano pomieszczenia do prowadzenia warsztatów na temat krawiectwa i technik w nim stosowanych, a także zorganizowano seminaria o możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Jarmark rękodzieła lokalnego w Kołodziszczach pod Mińskiem umożliwił szeroką promocję oferty Inkubatora Przedsiębiorczości oraz centrum coworkingu. Nie zabrakło również prezentacji dobrych praktyk z zakresu przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu „Polska pomoc”.

w górę

Tagi