Polska pomoc

 

NEED szansą dla Młodych w Birmie - rozbudowa infrastruktury farmy szkoleniowej i poprawa jakości kształcenia na temat zrównoważonego rolnictwa

70% ludności Mjanmy mieszka na terenach wiejskich, rolnictwo jest jednym z filarów gospodarki, a pomimo to infrastruktura służąca edukacji zawodowej w tym zakresie jest bardzo uboga, a dostęp do kształcenia ograniczony. Na terenie kraju działa zaledwie jedna wyższa uczelnia rolnicza: Yezin Agricultural University.

W Mjanmie istnieje potrzeba wzmocnienia edukacji w obszarze rolnictwa i ekologii. Podniesienie świadomość społecznej na temat zrównoważonego rolnictwa i jego wpływu na rozwój gospodarczy kraju jest kluczowe dla zwiększenie zapotrzebowania i rozwoju rynku produktów ekologicznych oraz zwiększenia aktywności zawodowej młodych rolników.

W tym kontekście warto odnotować działalność organizacji NEED Myanmar (NEED), która jako jedyna w Mjanmie oferuje 10-miesięczne praktyczne szkolenia w zakresie rolnictwa. Organizacja boryka się jednak z pewnymi trudnościami: na farmie szkoleniowej nie ma odpowiednich warunków mieszkaniowych dla studentów oraz wizytujących wykładowców, brakuje szklarni i banku nasion.

Wsparcie tej organizacji pozwoli jej na rozwijanie przyszłej działalności edukacyjnej.

NEED szansą dla Młodych w Birmie - rozbudowa infrastruktury farmy szkoleniowej i poprawa jakości kształcenia na temat zrównoważonego rolnictwa

Projekt realizowany będzie w okresie od kwietnia do grudnia 2016 r. w Eco Village Farm School w Hmawbi oraz w Rangunie. Wykonawcą jest Fundacja Kultury Świata w partnerstwie z birmańską organizacją NEED. Celem głównym projektu poprawa jakości infrastruktury farmy szkoleniowej i zwiększenie potencjału organizacji jako instytucji edukującej kobiety i młodzież w zakresie zrównoważonego rolnictwa, a także zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności działań realizowanych w ramach kooperatyw i grup producenckich w sektorze rolno-spożywczym.

Działania będą polegały na rozbudowie infrastruktury farmy szkoleniowej oraz przeprowadzeniu szkoleń TOT (Training of Trainers) „Efektywna komunikacja na rzecz wsparcia zrównoważonego rolnictwa i kooperatyw w sektorze rolno-spożywczym” dla absolwentów NEED Myanmar. Przeprowadzenie warsztatów będzie podstawą do dalszego przekazywania wiedzy i umiejętności w efekcie multiplikacji i organizacji lokalnych kampanii społecznych podnoszących świadomość lokalnych rolników na temat alternatywnych sposobów uprawy, zorganizowanej dystrybucji plonów oraz oddolnego tworzenia kooperatyw i grup producenckich.

Beneficjentami projektu będą przede wszystkim studenci i absolwenci szkoleń prowadzonych przez NEED-Myanmar. Beneficjantami będą też nauczyciele z Eco Village School, wolontariusze i rolnicy mieszkający w sąsiedztwie. Beneficjentami bezpośrednimi szkoleń multiplikacyjnych prowadzonych przez absolwentów warsztatów TOT będą rolnicy.

NEED szansą dla Młodych w Birmie - rozbudowa infrastruktury farmy szkoleniowej i poprawa jakości kształcenia na temat zrównoważonego rolnictwa

Projekt był realizowany w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 r.

Działania projektowe polegały na stworzeniu banku nasion, wybudowaniu szklarni, domu nauczyciela oraz przeprowadzeniu renowacji bursy na farmie szkoleniowej NEED¬ Myanmar w Hmawbi. W Rangunie przeprowadzone zostały warsztaty TOT dla 18 absolwentów NEED Myanmar, a następnie warsztaty multiplikacyjne na temat zrównoważonego rolnictwa oraz tworzenia kooperatyw dla 240 rolników na terenie stanów: Chin, Kaczin, Szan, Rakhine, Sagain, Mon, Yangon, Kayak, Ayerawadyy, Kayin, Bago, Tanintharye. Ponadto przeprowadzono 5 kampanii społecznych o zasięgu 800 osób w 5 stanach (Ayerawaddy, Kayah, Yangon, Rakhine, Sagain).

W efekcie poprawiona została jakość infrastruktury farmy szkoleniowej oraz zwiększony został dostęp młodych rolników w Mjanmie do kształcenia technicznego i szkoleń. Przykładowo, dzięki postawieniu szklarni prowadzenie zajęć praktycznych z hodowli roślin i warzyw będzie możliwe niezależnie od sezonu. Absolwenci NEED podnieśli swoje kompetencje zawodowe i przeprowadzili innowacyjne działania społeczne. Odbiorcy tych działań mieli szansę zdobyć wiedzę na temat zrównoważonego rolnictwa.