Polska pomoc

 

Multimedialna biblioteka w Moshi

Jednym z problemów Tanzanii jest utrudniony dostęp do edukacji publicznej i jej niska jakość. Wynika to z niedoinwestowania szkolnictwa, co wpływa również na  słabe przygotowanie kadry nauczycielskiej. Według statystyk UNICEF 12% mężczyzn i 14% kobiet w wieku 15 – 24 lat  nie potrafi pisać i czytać.

Projekt był realizowany w okresie  15 czerwca - 31 grudnia 2013 r. Wolontariuszka przebywała w Tanzanii od 26 sierpnia do 2 grudnia 2013 r. Wykonawcą projektu (organizacją wysyłającą wolontariuszki) była Fundacja „Kultury Świata”, a partnerem lokalnym (organizacja przyjmującą) Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Moshi (Mawenzi Teachers’ Resource Centre).

Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości kształcenia w mieście i dystrykcie Moshi m. in. poprzez wzmocnienie działalności Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Moshi. Centrum korzysta ze wsparcia programu polskiej pomocy rozwojowej od 2008 r., kiedy to w ramach projektu TEHAMA – technologie komputerowe kluczem do rozwoju regionu Kilimandżaro założono laboratorium komputerowe i wyremontowano  część pomieszczeń szkoleniowych. W 2012 r. w ramach kolejnego projektu do Centrum dobudowano multimedialną bibliotekę, w której  zainstalowano program KOHA, przeznaczony do zarządzania biblioteką. Pracownicy Centrum wymagali kompleksowego przeszkolenia z obsługi tego programu, toteż podstawowym działaniem wolontariusza

była pomoc we wdrażaniu pracowniczek biblioteki w działanie ww. systemu bibliotecznego. Ponadto wolontariusz podjął się promocji wśród nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i średnich w Moshi najnowszych technologii w nauczaniu i w uczeniu się. Wolontariusz przeprowadził działania, mające na celu promocję czytelnictwa oraz aktywności w bibliotece w szczególności wśród dzieci i młodzieży (założenie biblioteki dziecięcej, warsztaty filmowe, wideokonferencje, konkursy plastyczne itp.). Wolontariusz zorganizował także seminarium dla nauczycieli na temat akcji promujących czytelnictwo na świecie i pomysłów na ich wprowadzenie w regionie oraz opracował broszurę na ten temat w językach angielskim i suahili. Broszurę rozesłano do 50 szkół na terenie dystryktu.

Po powrocie do Polski wolontariusz przygotował plan lekcji w języku suahili oraz pakiet edukacyjny wraz z multimedialnymi materiałami informacyjnymi poruszającą tematykę edukacji w Tanzanii, który otrzymało ok. 400 szkół w całej Polsce.