Polska pomoc

Modyfikacja w Planie współpracy rozwojowej w 2016 r.

W dniu 18 maja 2016 r. Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski zatwierdził modyfikację w Planie współpracy rozwojowej w 2016 r. Modyfikacja wynika  m.in. ze zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, konieczności zmniejszenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na działania realizowane za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej, planu wzmocnienia zaangażowania humanitarnego na Bliskim Wschodzie oraz zmian mających na celu rozwój systemu pomocy stypendialnej w kierunku dostosowania oferty do potrzeb beneficjentów stypendiów.

Najistotniejsza część modyfikacji w Planie współpracy rozwojowej w 2016 r. dotyczy zwiększenia środków na pomoc humanitarną, co wynika przede wszystkim z potrzeby wzmocnienia polskiego wsparcia na Bliskim Wschodzie w związku z trwającym kryzysem syryjskim. Całkowita pula środków na pomoc humanitarną została zwiększona o 10,5 mln PLN do łącznej kwoty 19,5 mln PLN. W ramach tych środków podjęte zostaną dodatkowe działania o charakterze bilateralnym oraz udzielona zostanie pomoc kanałem wielostronnym.

w górę

Tagi