Polska pomoc

 

Misja Medyczna do Paragwaju

Projekt był realizowany w Republice Paragwaju. Większa część działań obejmowała teren wokół puebla Guarambare (Centralny Paragwaj). Opieką medyczną zostali otoczeni beneficjenci – mieszkańcy slumsów i bariów. Część działań projektowych była realizowana w niejako „drugiej” części Paragwaju zwanej Chaco Paraguayo. Głównie wśród Indian Maskoy, Guarani i Ayoreo. Bazą wypadową w Chaco było poprzemysłowe miasto Puerto Casado.

Podstawowym problemem ubogich wokół puebla jest mocno ograniczony dostęp do usług medycznych a w Chaco tym problemem jest całkowity brak dostępu do opieki medycznej. Projekt Misja Medyczna do Paragwaju na swoją historię. Jest realizowany każdego roku od pięciu lat, od roku 2015 w ramach programu Wolontariat Polska Pomoc.

Misja Medyczna do Paragwaju

W okresie od 10 lipca 2015 do 31 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie Śląska Misja Medyczna „To-Misja” we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Konwentualnych z Krakowa zrealizowała projekt mający na celu niesienie pomocy medycznej – lekarskiej i pielęgniarskiej. Miejscem realizacji projektu było Guarambare, miejscowość w Paragwaju w Central Paraguay i Puerto Casado w Chaco Paraguayo. Projekt bezpośrednio objął około 4500 osób w wieku od 1 miesiąca do 103 lat.

Projekt bezpośrednio odnosił się do następujących Milenijnych Celów Rozwoju (MDGs):

  • 3. Wspieranie zrównoważenia w prawach mężczyzn i kobiet oraz wzmocnienie pozycji kobiet
  • 5. Poprawa stanu zdrowia kobiet ciężarnych i położnic,
  • 6. Zwalczanie AIDS, malarii i innych chorób.

Powyższe cele zostały osiągnięte poprzez: edukację, leczenie, pielęgnowanie, rozdawanie lekarstw.

Misja Medyczna do Paragwaju

W czasie od 19.10.2015 do 12.12.2015 grupa czterech wolontariuszy medycznych przebywała w Paragwaju lecząc, pielęgnując i rozdając lekarstwa.

Działania projektowe objęły konsultacje lekarskie i pielęgniarskie, wizyty domowe ekipy pielęgniarskiej, spotkania w ramach edukacji zdrowotnej i rozdawanie lekarstw i opatrunków. Wolontariusze każdego dnia spotykali się z beneficjentami.

Działania lekarskie i pielęgniarskie przyczyniły się do poprawy zdrowia i komfortu życia znacznej liczby beneficjentów, a tym samym do długofalowego poczucia dobrostanu bio–psycho–społecznego.