Polska pomoc

Minister Witold Waszczykowski otworzył Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego OBWE (HDIM) w Warszawie

Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego OBWE (HDIM) jest największą i najbardziej ambitną platformą dialogu w sprawach dotyczących praw człowieka w regionie OBWE, pozwalającą rządom i społeczeństwu obywatelskiemu przeanalizować sytuację na obszarze OBWE i otwarcie dyskutować o potencjalnych sposobach wdrażania naszych zobowiązań – powiedział szef polskiej dyplomacji, który otworzył doroczne Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego OBWE (HDIM) w Warszawie.
 
    

 

Minister Waszczykowski mówił także o znaczeniu współpracy w ramach OBWE, wyzwaniach w trzecim, tzw. ludzkim wymiarze tej współpracy oraz konieczności powrotu do przestrzegania przez wszystkie państwa zasad Organizacji. – Mówiąc o wymiarze ludzkim OBWE nie da się pominąć kontekstu polityczno-wojskowego, ale jednocześnie, szukając rozwiązań dla kwestii politycznych, nie powinniśmy zapominać o poszanowaniu praw człowieka i wartości demokratycznych. Te prawa i wartości są często zagrożone w sytuacjach kryzysowych, z drugiej strony, stanowią nieodłączny element każdego długoterminowego rozwiązania – zaznaczył szef polskiej dyplomacji w swoim wystąpieniu.  

Szef MSZ podkreślił także znaczenie spotkania HDIM, zarówno w kontekście zachęcania państw do przestrzegania zasad i zobowiązań przyjętych w ramach OBWE, jak i budowania zaufania i wzmacniania konstruktywnego dialogu, w celu odejścia od postawy agresywnej konfrontacji pomiędzy państwami.   

  Organizowane w Warszawie przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego (Human Dimension Implementation Meeting, HDIM) to największa europejska konferencja poświęcona prawom człowieka i demokracji. W sesji otwierającej wydarzenie wzięli udział m.in. Sekretarz Generalny OBWE Thomas Greminger, Wysoki Komisarz OBWE ds. Mniejszości Narodowych amb. Lamberto Zannier, nowa dyrektor ODIHR Ingibjörg Sólrún Gísladóttir oraz Przedstawiciel OBWE ds. Wolności Mediów Harlem Désir.

  Tegoroczne Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego (HDIM) odbywa się w dn. 11-22 września. Podczas 10 dni konferencji zaplanowano 18 sesji roboczych i około stu wydarzeń towarzyszących. Delegaci rządowi z państw OBWE oraz państw partnerskich Organizacji, reprezentanci instytucji i misji terenowych OBWE, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i organizacji międzynarodowych oraz eksperci w dziedzinie ochrony praw człowieka będą dyskutować m.in. na temat wolności wypowiedzi i mediów, wolności zrzeszania się i stowarzyszeń, roli krajowych instytucji ochrony praw człowieka oraz społeczeństwa obywatelskiego, wyborów i instytucji demokratycznych, równego udziału w życiu publicznym, wolności religii i wyznania, zwalczania rasizmu, ksenofobii, nietolerancji religijnej oraz  przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści czy praw mniejszości narodowych.

 

w górę

Tagi