Polska pomoc

Minister Schetyna i Wicepremier Zubko podpisali porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia reformy samorządowej na Ukrainie

W dniu 17 grudnia 2014 r. szef MSZ Grzegorz Schetyna i Wicepremier Ukrainy, Minister Rozwoju Regionalnego, Budownictwa oraz Gospodarki Komunalnej, Gennadij Zubko podpisali porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia reformy samorządowej na Ukrainie.

Porozumienie nawiązuje do prowadzonych od kwietnia 2014 r. przez stronę polską działań w obszarze reformy samorządowej. Polscy eksperci w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez stronę ukraińską wspierali przedstawicieli rządu w przygotowaniach do reformy samorządowej w oparciu o polskie doświadczenia. Działania polegały przede wszystkim na przedstawieniu polskich rozwiązań systemowych i opracowaniu koncepcji prawnej i instytucjonalnej reformy. Porozumienie określa zakres dalszej współpracy.

Współpraca prowadzona będzie w formie działań doradczych w zakresie przygotowania propozycji projektów aktów prawnych dotyczących reformy samorządowej na Ukrainie, działań szkoleniowych w zakresie wdrażania reformy samorządowej, obejmujących prowadzenie m.in. szkoleń i wizyt studyjnych, sfinansowanych ze środków budżetu Rzeczypospolitej Polskiej, wsparcie za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Strona Polska wspierać będzie prace na Ukrainie poprzez doradztwo polskich ekspertów, dostarczanie polskich rozwiązań w zakresie reformy samorządowej, tłumaczenie stosownych dokumentów oraz prowadzenie działań szkoleniowych.

w górę

Tagi