Polska pomoc

Mieszkańcy stolicy Tadżykistanu pierwsi na miejscu katastrofy

Duszanbe - stolica ponad siedmiomilionowego Tadżykistanu - jest otoczona górami. Gęsta zabudowa połączona z niską jakością infrastruktury publicznej sprawia, że mieszkańcy co roku stawiają czoła zagrożeniom takim jak lawiny błotne, osuwiska czy powodzie powodowane spływającą ze stoków gór wodą.

Niestety zagrożenia te niosą ze sobą ofiary, w tym także śmiertelne. Wielu tragediom można by zapobiec, gdyby udało się skrócić czas reakcji. Natychmiastowe dotarcie z pomocą w górzystym terenie jest jednak bardzo utrudnione  - służby ratownicze potrzebują więcej czasu na dojazd oraz bardzo dokładnej informacji o miejscu zdarzenia. Powodzenie akcji zależy więc od mieszkańców, którzy stanowią pierwsze ogniwo pomocy.

W ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej we współpracy z Tadżyckim Czerwonym Półksiężycem realizuje projekt mający na celu wsparcie tego pierwszego ogniwa w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych. Wybrani przez lokalne społeczności mieszkańcy dwóch dzielnic Duszanbe najbardziej narażonych na wystąpienie katastrof naturalnych przejdą szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, pierwszej pomocy i zachowania w sytuacjach zagrożenia. Tak przeszkolone osoby wejdą w skład lokalnych komitetów, które będą monitorowały sytuację i w przyszłości starały się zapobiegać, wspólnie z władzami, wystąpieniu zagrożeń. W trakcie szkoleń powstaną - w oparciu o dane dostarczone przez mieszkańców - mapy zagrożeń dzielnic.

Jednym z elementów projektu jest także dostarczenie platformy informatycznej, umożliwiającej seryjne rozsyłanie smsów. Przedstawiciele lokalnych komitetów będą otrzymywali informacje dotyczące zagrożeń na swoje numery telefonów komórkowych, a następnie będą przekazywali te informacje sąsiadom. Dzięki temu możliwe będzie sprawne podjęcie akcji ewakuacyjnej lub ratunkowej jeszcze przed przybyciem odpowiednich służb. Platformą będzie zarządzał Komitet Spraw Nadzywczajnych miasta Duszanbe, dzięki czemu informacje będą przesyłane bezpośrednio od służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.

Projekt nr 119/2011 pt. Dobre zarządzanie w obliczu katastrof naturalnych i sytuacji kryzysowych w Tadżykistanie

Budżet projektu wynosi 162 599 zł, z czego 140 889 zł to środki pochodzące z dotacji MSZ

 

Więcej informacji nt projektu na blogu PCPM: http://blog.pcpm.org.pl/?p=119

 

w górę

Tagi