Polska pomoc

 

Mieszkańcy mają głos – Program inicjatyw osiedlowych w rozwoju kompetencji obywatelskich mieszkańców i samorządowców Rustavi

W czasach Związku Radzieckiego miasto Rustawi było rozbudowane jako jeden z głównych ośrodków przemysłowych. Jego rozwój był częścią stalinowskiego planu przyśpieszonej industrializacji kraju i obejmował budowę zakładów przemysłu stalowego, chemicznego oraz węzła kolejowego. W efekcie w Rustawi funkcjonowało około 90 dużych i średnich zakładów przemysłowych. Rozpad Związku Radzieckiego i zanik scentralizowanego systemu gospodarczego przyniósł upadek gospodarki miasta. Większość zakładów została zamknięta lub poważnie ograniczyła zatrudnienie, a 65% mieszkańców straciło pracę. Rezultatem była dezintegracja społeczna, rozprzestrzenianie się ubóstwa i wzrost przestępczości.

Mieszkańcy mają głos – Program inicjatyw osiedlowych w rozwoju kompetencji obywatelskich mieszkańców i samorządowców Rustavi

Projekt realizowany był od 1 lutego do 31 grudnia 2014 r. w regionie Kvemo Kartli. Wykonawcą było Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego wraz gruzińskimi partnerami: Rustavi Korpusi, wydziałem komunalnym zarządzania nieruchomościami Urzędu Miasta Rustawi oraz Gruzińskim Stowarzyszeniem Praktyków Samorządowych SATMA.

Projekt był kontynuacją współpracy tych partnerów w ramach polskiej pomocy w latach 2011-2013. Wynikał z potrzeby praktycznego wsparcia procesu reform ustrojowych w Gruzji, jakim jest decentralizacja poprzez delegowanie kompetencji w podejmowaniu decyzji dotyczących działań Miasta Rustawi na poziomie osiedli. Proponowane mechanizmy włączenia mieszkańców w model zarządzania samorządem nie były wcześniej praktykowane w Gruzji. To mieszkańcy, w zależności od swoich potrzeb na poziomie osiedli, w ramach Programu Inicjatyw Osiedlowych wypracowanego z partnerami projektu, zadecydowali o tym, jakie działania w sferach małych inwestycji czy aktywności społecznej będą prowadzone.

Mieszkańcy mają głos – Program inicjatyw osiedlowych w rozwoju kompetencji obywatelskich mieszkańców i samorządowców Rustavi

W ramach projektu przeprowadzono serię warsztatów przeznaczonych dla urzędników miejskich, lokalnych liderów i mieszkańców Rustawi. Warsztaty zorganizowane w ubani (dzielnicach) pozwoliły na wypracowanie procedur Programu Inicjatyw Lokalnych, przygotowanie przewodnika dla mieszkańców, a także wdrożenie projektów osiedlowych przy wykorzystaniu finansowania przez miasto. Niewątpliwym atutem tych działań jest zwiększenie aktywności mieszkańców i ich czynny udział w Programie Inicjatyw Osiedlowych.

Zaangażowanie gruzińskich partnerów pozwoliło na zrealizowanie sześciu niewielkich projektów infrastrukturalnych, takich jak rewitalizacja miejskich skwerów czy ustawienie urządzeń do gimnastyki na świeżym powietrzu, które będą służyć mieszkańcom przez lata. Przystępując do projektu, nie zakładano realizacji inicjatyw lokalnych na tak szeroką skalę. Stało się to możliwe dzięki wydzieleniu na ten cel środków z budżetu miasta, a także intensywnej współpracy animatorów z mieszkańcami.