Polska pomoc

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi

Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła rok 2012 „Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi” (2012 Year of Sustainable Energy for All). 8 lutego 2012 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli miała miejsce europejska inauguracja tej inicjatywy, w której uczestniczył Komisarz ds. Rozwoju Andris Piebalgs.

Komisarz ds. Rozwoju A. Piebalgs deklarował poparcie Komisji Europejskiej dla planów zapewnienia do roku 2030 zrównoważonej energii  wszystkim  mieszkańcom globu. Komisja dostrzega wagę trzech priorytetów inicjatywy, które powinny zostać zrealizowane do roku 2030:

·        zapewnienia powszechnego dostępu do nowoczesnych usług energetycznych,

·        podwojenia wartości wskaźnika globalnej efektywności energetycznej,

·        podwojenia  wartości udziału energii odnawialnej w światowej energetyce.

Komisarz Piebalgs zwrócił uwagę na podstawowe znaczenie dla rozwoju dostępu do energii - w celu zapewnienia zdrowia, edukacji, włączającego  i przyjaznego środowisku wzrostu gospodarczego, bezpieczeństwa żywnościowego oraz tworzenia nowych miejsc pracy.  Jest to jeden z priorytetów europejskiej polityki rozwojowej, czego dowodzą zapisy  „Agendy na rzecz Zmiany” (Agenda for Change).

UE realizowała już inicjatywy w zakresie energetyki, m.in. zainicjowany w 2008 roku projekt Partnerstwa Energetycznego UE – Afryka, ukierunkowany na zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa energetycznego na kontynencie afrykańskim. W ramach partnerstwa uruchomiono w 2010 roku (we współpracy KE i Unii Afrykańskiej) Program Współpracy w zakresie Energii Odnawialnej (Renewable Energy Cooperation Programme). Jego głównym celem jest promowanie dostosowanych do lokalnych potrzeb technologii w zakresie energii odnawialnej i szersze wykorzystanie energii odnawialnej na kontynencie afrykańskim do roku 2020.

 

Więcej informacji :  http://www.sustainableenergyforall.org/

 

 

w górę

Tagi