Polska pomoc

 

Media dla globalnego rozwoju

Projekt realizowany był w okresie 1 sierpnia – 31 grudnia 2011 r. w Krakowie. Jego celem było podniesienie świadomości i wzrost zainteresowania studentów dziennikarstwa i dziennikarzy nt. globalnego rozwoju, a przez to poprawienie współpracy między mediami a przedstawicielami organizacji pozarządowych w tym temacie. Wykonawcą projektu był Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu.

Powyższe cele zostały osiągnięte m.in. poprzez organizację spotkania z dziennikarzami i panel dyskusyjny, wystawę multimedialną oraz flash (smart) mob „Razem dla rozwoju” i koncert „Rytm dla rozwoju”. Znaczna większość działań projektu została przeprowadzona w czasie trwania Tygodnia Edukacji Globalnej 2011.

W projekcie wzięło udział około 750 osób. 250 z nich uczestniczyło w panelu dyskusyjnym, a drugie tyle w wystawie multimedialnej. Ponadto, 250 osób wzięło udział we flashmobie i koncercie. Dodatkowo, w czasie trwania projektu rozdystrybuowano 3 000 ulotek, rozwieszono 1 000 plakatów, opublikowano 40 relacji medialnych w prasie i Internecie. W czasie trwania flashmobu rozdano także 500 tematycznych podkładek pod kubki.