Polska pomoc

 

Mapera Tandale – budowa przedszkola wraz z infrastrukturą sanitarną dla dzieci z Tandale – dzielnicy Dar Es Salaam w Tanzanii

Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym, kształtowanie postaw prospołecznych, jak również  zdrowych nawyków, niezbędnych do dalszego życia, jest ważnym elementem rozwoju każdego dziecka. Jest to szczególnie istotne w środowisku zagrożonym biedą i chorobami czy trudnymi warunkami społeczno-kulturowymi. Dzielnica Tandale, a właściwie slums, będący częścią dużego afrykańskiego miasta, jakim jest Dar Es Saalam, jest szczególnie trudnym dla rozwoju dziecka miejscem.

Tandale to jedna z najuboższych dzielnic Dar es Salaam, która wraz z rozwojem tanzańskiej metropolii zaczęła przekształcać się w gęsto zaludniony obszar nieformalnej zabudowy, dla wielu przybyszy z prowincji stając się pierwszym miejscem zamieszkania w mieście. Znajdujący się tam największy  miejski bazar przyciąga migrantów ekonomicznych, przez lata zasiedlających wraz z rodzinami  jednoizbowe lokale wynajmowane od miejscowych. W obliczu braku podstawowej infrastruktury sanitarnej i środków zachowania higieny realnym zagrożeniem są epidemie – w 2016 r. wiele istnień pochłonęła cholera.

Od kilku lat opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym w Tandale sprawuje Tanzańskie Społeczne Centrum Rozwoju (TASODEC), założone przez Ojców Białych i siostry Białe Misjonarzy Afryki; celem Centrum, prowadzącego działalność społeczną i charytatywną, jest wspieranie rodziców w zapewnieniu zdrowego i bezpiecznego rozwoju i wychowania dzieci.

Oprócz aspektu edukacyjnego i wychowawczego budynek przedszkolny ma pełnić ważną rolę prozdrowotną. Dzieci w Tandale żyją w bardzo trudnym środowisku, narażonym na choroby i epidemie (dużym problemem pozostają AIDS oraz takie choroby, jak np. cholera), stąd też pewne funkcje musi przejąć placówka edukacyjna; dlatego w projekcie budowy przedszkola nie mogło zabraknąć toalet i łazienek dla dzieci i personelu, a także kuchni, które umożliwią lepsze dbanie o podstawowy poziom higieny.

W ocenie Tanzańskiego Społecznego Centrum Rozwoju, pomoc finansowa ze źródeł zewnętrznych jest niezbędna dla wsparcia mieszkańców Tandale. TASODEC stara się pomagać najbardziej potrzebującym z terenu parafii, nie tylko katolikom (w tej części miasta religią dominującą jest islam); głównymi obszarami działalności Centrum są pomoc w dostępie do edukacji sierotom oraz młodzieży, która wychowuje się bez rodziców, prowadzenie szkoły krawieckiej, poradnictwo dla nosicieli wirusa HIV oraz zapewnienie pomocy w dostaniu się do szkoły średniej lub zawodowej młodzieży, której nie udało się skończyć szkoły podstawowej.

Oferta edukacyjna przedszkola skierowana jest do dzieci w wieku od 4 do 6 lat, niezależnie od przynależności religijnej. W związku z szybko rosnącą liczbą podopiecznych, warunki sanitarne w dotychczas wykorzystywanym budynku nie są właściwe dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci, ani personelu. Budowa trwałej infrastruktury powinna być uzupełniona o działania szkoleniowe, skierowane do personelu i rodziców, aby przeciwdziałać nagannym zachowaniom wobec dzieci, np. przemocy.

Edukacja przedszkolna, wpajanie postaw prospołecznych i umiejętności niezbędnych w codziennym życiu jest istotnym elementem rozwoju dziecka, zwłaszcza gdy dorasta ono w środowisku zagrożonym biedą, chorobami czy niekorzystnymi warunkami społeczno-kulturowymi. Przedszkola w Afryce zaspokajają znacznie więcej potrzeb niż ich europejskie odpowiedniki. Są to miejsca, w których dzieci – często narażone na przemoc, niedożywione i chore – mogą nie tylko uczyć się i bawić, lecz także zaspokoić głód i skorzystać z dostępu do czystej wody i toalety. Zapisanie potomstwa do przedszkola umożliwia zaś rodzicom podjęcie zatrudnienia.

Mapera Tandale – budowa przedszkola wraz z infrastrukturą sanitarną dla dzieci z Tandale – dzielnicy Dar Es Salaam w Tanzanii

Celem ogólnym projektu jest poprawa warunków edukacji dzieci z ubogiej dzielnicy Tandale w Dar Es Saalam w Tanzanii oraz poprawa zdrowia i ogólnie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców dzielnicy.

Pierwszy moduł projektu polega na budowie budynku przedszkolnego dla około 200 dzieci z jednej z najbiedniejszych dzielnic Dar Es Salam. Na miejscu budowa przedszkola jest prowadzona przez Tanzańskie Społeczne Centrum Rozwoju (TASODEC), organizację założoną przez katolicką parafię pw. Karoli Lwangi w Dar Es Saalam. Powstanie przedszkola oraz jego wyposażenie zapewnią z jednej strony wczesną edukację dzieci z ubogiej dzielnicy Tandale, których rodziców nie stać na wysłanie dzieci do innych przedszkoli, a z drugiej strony – umożliwią szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

Ważnym elementem projektu będzie zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych poprzez budowę toalet i łazienek, oraz warunków żywieniowych – poprzez budowę kuchni. Równie istotną kwestią będzie edukacja kadry pedagogicznej i rodziców dzieci w zakresie zachowań prozdrowotnych i higieny osobistej. W trakcie drugiego modułu, którego realizacja planowana jest w 2018 r., pracownicy i wolontariusze przedszkola (łącznie 10 osób), stanowiący kadrę pedagogiczną placówki, objęci zostaną specjalnym szkoleniem pedagogicznym.

Drugi moduł projektu obejmuje zakończenie budowy (wstawienie okien i drzwi, malowanie, wykończenie łazienek i kuchni, podłóg, sufitów oraz instalacji elektrycznej, hydraulicznej i kanalizacyjnej) i wyposażenie przedszkola. Istotnym elementem działań w 2018 r. są również inicjatywy edukacyjne. W celu podniesienia kompetencji kadry pedagogicznej zaplanowano szkolenia dla pracowników, w tym blok tematyczny dotyczący unikania przemocy wobec dzieci. Osoby zatrudnione w przedszkolu, woluntariusze i rodzice przedszkolaków wezmą też udział w zajęciach promujących zachowania prozdrowotne i uczących higieny osobistej.

Dofinansowanie ze środków polskiej pomocy wyniosło 317 600 zł w 2017 r. i 315 700 zł w 2018 r., a całkowita wartość projektu osiągnęła 560 700 zł w 2017 r. i 430 700 zł w 2018 r.

Mapera Tandale – budowa przedszkola wraz z infrastrukturą sanitarną dla dzieci z Tandale – dzielnicy Dar Es Salaam w Tanzanii

W ramach projektu został wybudowany dwukondygnacyjny budynek przedszkolny dla ok. 200 dzieci w jednej z najbiedniejszych dzielnic Dar es Salaam w Tanzanii. Znajdują się w nim trzy klasy, kuchnia, łazienki, pokój nauczycielski, pomieszczenia gospodarcze (parter) oraz sala do zabaw i występów kulturalnych, toalety i taras (piętro). Przedszkole wraz z podstawowym wyposażeniem, obejmującym meble, szafki, krzesła, ławki, materace, zabawki i tablice oraz sprzęty i wyposażenie kuchenne, zapewnia warunki do edukacji wczesnoszkolnej (4-6 lat) dzieci, których rodziców nie stać na posyłanie dzieci do przedszkoli w innych częściach miasta. Bardzo ważnym elementem było zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych (łazienki i toalety) i żywieniowych (budowa i wyposażenie kuchni).

W celu wzmocnienia edukacji przedszkolnej w miejscowej społeczności przeprowadzono szkolenia dla kadry pedagogicznej i rodziców dzieci, w których wzięło udział 30 osób. Nauczyciele i opiekunowie dzieci zyskali lepsze kompetencje w zakresie kompleksowego podejścia do edukacji i wychowania dzieci wraz z nowymi metodami pracy, edukacji wolnej od przemocy, komunikacji,  działań prozdrowotnych i uczących higieny osobistej.

W ramach pierwszego modułu, którego realizacja zakończyła się w 2017 r., zbudowano budynek przedszkola w stanie surowym, z dachem, tynkami i częścią instalacji. Podczas realizacji projektu, po negocjacjach przeprowadzonych przez Tanzańskie Społeczne Centrum Rozwoju z lokalnym wykonawcą, okazało się, że uda się zbudować budynek piętrowy (a nie tylko parterowy), co umożliwi w przyszłości przyjęcie większej liczby dzieci. Utrudnieniami w realizacji projektu okazały się trudne podłoże, na którym stanął budynek przedszkola (piasek), opóźnienia w dostawach czy ograniczenia w ruchu w Tandale w ciągu dnia, ale nie miały one wpływu na harmonogram prac oraz końcowy rezultat.

W 2018 r., podczas realizacji drugiego modułu projektu, zakończono budowę przedszkola (wstawienie okien i drzwi, malowanie, wykończenie łazienek i kuchni, podłóg, sufitów oraz instalacji), a następnie jego wyposażenie. Jesienią 2018 r. zostały przeprowadzone szkolenia dla rodziców i kadry pedagogicznej. Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło 8 grudnia 2018 r.