Polska pomoc

CBRN - transgraniczne bezpieczeństwo i współpraca

W dniach 27 września - 1 października 2015 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej zrealizowała kolejne działanie w ramach projektu "CBRN - transgraniczne bezpieczeństwo i współpraca". Szkolenia w zakresie działań przeciwko zagrożeniom CBRN dla ratowników ukraińskiej straży pożarnej prowadzone były we współpracy z Jednostką Ratowniczą Gaśniczą Nr 6 w Warszawie.

Odpowiednie przygotowanie jednostek straży pożarnej ma zasadnicze znaczenie w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom CBRN. Do tego niezbędny jest właściwy stan wyposażenia technicznego jednostek ratowniczych oraz poziom wyszkolenia ratowników. Podniesienie poziomu komponentu szkoleniowego oraz sprzętowego a także znajomość organizacji i procedur stosowanych na terenie Polski podczas działań przeciwko zagrożeniom CBRN może stanowić podstawę do skoordynowanych działań, zapewniających bezpieczeństwo ludności i strażaków, w przypadku zagrożeń charakterze transgranicznym.

w górę

Tagi