Polska pomoc

 

Lokalnie na rzecz mieszkańców krajów Południa

Projekt realizowany był w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2011 roku w ramach programu „Edukacja Rozwojowa 2011" przez Polską Akcję Humanitarną. Projekt skierowany był do przedstawicieli 30 polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a za ich pośrednictwem do społeczności z miejscowości mniejszych niż 500 tys. mieszkańców.

Bezpośrednim celem projektu było przygotowanie przedstawicieli szkół do prowadzenia akcji w społecznościach lokalnych na temat globalnych współzależności.

W ramach projektu odbyły się 2 szkolenia przygotowawcze w Łowiczu i Konstancinie-Jeziornie nt. problemów globalnych i pracy metodą projektu dla nauczycieli i uczniów, w których wzięło udział łącznie 28 nauczycieli i 56 uczniów. Wydano i rozprowadzono 4 publikacje edukacyjne dla nauczycieli („Prawo do edukacji”, „Prawo do wody”, Prawo do żywności”, „Metoda projektu w edukacji globalnej”), każda w liczbie 500 egzemplarzy.

Kolejnym elementem projektu były akcje lokalne prowadzone przez szkoły biorące udział w projekcie. 27 szkół zrealizowało akcje na temat prawa do wody, żywności lub edukacji w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Materiał zdjęciowy dokumentujący szkolne wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej PAH.