Polska pomoc

Lokalna Edukacja Globalna

"Lokalna Edukacja Globalna" - Fundacja Nowe Media.

Celem projektu jest stworzenie ogólnopolskiej sieci animatorów edukacji globalnej, którzy po odpowiednim przeszkoleniu merytorycznym przeprowadzą akcję edukacyjną w postaci warsztatów dla młodzieży i ich opiekunów w szkołach całej Polski.  

Spotkania Akademii Animatorów będą odbywać się w ramach kilkudniowych sesji szkoleniowych w okresie od września do grudnia 2012 roku.  Sesje te będą czasem spotkań z ekspertami i wykładowcami w zakresie edukacji globalnej, podczas których wykłady poprowadzą m.in. Dariusz Rosiak, redaktor, autor książek o Afryce, Katarzyna Krzemińska, koordynatorka grupy roboczej ds. edukacji globalnej Grupy Zagranica oraz Kazimierz Wójcicki, politolog.  Wśród zaproszonych gości znajdą się pracownicy Polskiej Akcji Humanitarnej, Caritas Polska i Ośrodka Studiów Wschodnich. Spotkania z ekspertami będą uzupełnione o warsztaty animatorskie, warsztaty pracy z grupą, szczególnie uczniami liceum i gimnazjum.

Animatorzy Akademii Lokalnej Edukacji Globalnej w oparciu o zdobytą wiedzę i wypracowane scenariusze zajęć będą prowadzić w szkołach zajęcia w zakresie praw człowieka, wielokulturowości oraz zrównoważonego rozwoju. Akcja edukacyjna obejmie blisko 50 szkół, które zgłosiły chęć udziału w projekcie i potrwa od drugiej połowy września do początku grudnia.

W ramach projektu zaplanowano też konkurs na najlepszą prezentację multimedialną o twórczym podejściu do zagadnień edukacji globalnej, którą przygotują zespoły uczniów. Najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.edukacjaglobalna.org.

w górę

Tagi