Polska pomoc

Lista wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Polska pomoc rozwojowa 2013"

Na podstawie pkt. 8.8. Regulaminu konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2013" w związku z § 7 ust. 4 Zarządzenia nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych publikuje się listę wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odzucone z przyczyn formalnych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Polska pomoc rozwojowa 2013".

Lista wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Polska pomoc rozwojowa 2013"

Lp

nazwa podmiotu

nr projektu

tytuł projektu

1.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

391/2013

CBRN - transgraniczne bezpieczeństwo i współpraca

2.

Fundacja Lekarska Pro Seniore

414/2013/M

Centrum Polskiej Książki Medycznej- Centrum Polonii Medycznej

3.

Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji

196/2013

Polsko-Ukraińska Akademia Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju i Demokracji Szkół Prawa Polskiego i Europejskiego we Lwowie i Tarnopolu

4.

Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii

421/2013

Przygotowanie podstaw dla utworzenia Etiopskiego Centrum Ekohydrologii

 

 

w górę

Tagi