Polska pomoc

Lista wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Polska pomoc rozwojowa 2012"

 

Na podstawie pkt. 8.8. Regulaminu konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2012" w związku z § 7 ust. 4 Zarządzenia nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych publikuje się listę wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odzucone z przyczyn formalnych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Polska pomoc rozwojowa 2012".

 

Lista wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Polska pomoc rozwojowa 2012"

Lp.

nazwa podmiotu

nr projektu

tytuł projektu

1.

Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku

511/2012

"Centrum zrównoważonego rozwoju - festiwal mądrości, radości wiedzy, alternatywnej energii, żubra"

2.

Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku

510/2012

"Centrum zrównoważonego rozwoju - festiwal mądrości, radości wiedzy, alternatywnej energii, żubra"

3.

Gmina - Miasto Płock

254/2012

 "Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju lokalnego Miasta Rustawi w Gruzji poprzez wizyty studyjne w Polsce"

4.

Uczelnia Łazarskiego

341/2012

"Białoruski Program Stypendialny Uczelni Łazarskiego, II edycja"

5.

Fundacja Institutum Orientalium

218/2012

"Polski przedsiębiorca dla białoruskiej przedsiębiorczości" - Gospodarka - Edukacja - Prawo.

6.

Powiat Lubaczowski

126/2012

"Ochrona środowiska wspólnym celem partnerstwa europejskiego między rejonem jaworowskim a powiatem lubaczowskim"

7.

Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej - Oddział krakowski

354/2012

"Wytyczenie szlaku turystycznego z elementami ścieżki dydaktycznej w masywie górskim Czatyrdah na Południowym Krymie"

8.

Europejskie Centrum Ochrony Środowiska Stowarzyszenie Inicjatyw Ekologicznych

389/2012

"Partnerstwo Wschodnie- wymiar ekologiczny"

9.

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

355/2012

"Wsparcie niezależnych mediów i społeczeństwa obywatelskiego w Republice Białorusi"

 

w górę

Tagi