Polska pomoc

Lista wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Polska pomoc humanitarna na rzecz uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii 2013"

Na podstawie pkt. 7.6. Regulaminu konkursu "Polska pomoc humanitarna na rzecz uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii 2013" w związku z § 7 ust. 4 Zarządzenia nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych publikuje się listę wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Polska pomoc humanitarna na rzecz uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii 2013".

Lista wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie MSZ " Polska pomoc humanitarna na rzecz uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii 2013"

L.p.

nazwa podmiotu

tytuł projektu

1.

Polska Akcja Humanitarna

Zwiększenie szans życiowych młodzieży syryjskiej w obozie dla uchodźców Za’atari poprzez edukację nieformalną i szkolenia zawodowe

w górę

Tagi