Polska pomoc

Lista wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Edukacja globalna 2013"

Na podstawie pkt. 9.8. Regulaminu konkursu "Edukacja globalna 2013" w związku z § 7 ust. 4 Zarządzenia nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych publikuje się listę wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Edukacja globalna 2013".

Lista wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie MSZ „Edukacja globalna 2013"
L.p. Nazwa podmiotu Tytuł projektu
1. Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" Bajka dla Afryki
2. Pracownia Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR "Dookoła świata" - projekt z zakresu edukacji globalnej dla uczniów nauczania zintegrowanego i kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych
3. Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych - Pomeranian Students’ Coalition Trójmiejska Akademia Edukacji Globalnej
4. Polskie Towarzystwo Geograficzne Odział Warszawski Lokalny wymiar, globalny problem - współczesny świat z perspektywy gimnazjum
5. Uniwersytet Opolski Wyzwania globalnego rynku pracy
6. Stowarzyszenie Projekt Śląsk Prawa Człowieka w roli głównej
7. Fundacja Mediów Społecznie Zaangażowanych - HumanDoc Kampania edukacyjno-informacyjna w komunikacji miejskiej w 20 miastach w Polsce
8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Skierniewicach "Stać nas na więcej"
9. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice Jak skutecznie podnieść w środowisku lokalnym świadomość Polaków o edukacji globalnej
10. Fundacja Pozytywnych Rozwiązań Lebiedzin Problemy i wyzwania rozwojowe w Polsce i na świecie - realizacja filmu oraz działania edukacyjne
11. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka Internetowe Warsztaty Edukacji Globalnej (IWEG)
12. Fundacja Sendzimira Wspólna wizja - strategiczne partnerstwo edukacji globalnej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju
13. Fundacja Wspierania Form Twórczych i Inicjatyw Społecznych "Jestem" Ludzie - główni gracze w globalnej grze

 

Powody odrzucenia wniosków projektowych z przyczyn formalnych w konkursie MSZ „Edukacja globalna 2013"
Nr projektu Braki formalne
722/2013 wnioskowana kwota dotacji (72 000 zł) jest niższa od minimalnej przewidzianej w regulaminie konkursu (80 000 zł) – naruszenie pkt. 4.7.2 Regulaminu konkursu
810/2013 brak aktualnego odpisu z KRS - naruszenie pkt. 6.6.1.1 Regulaminu konkursu
824/2013 wnioskowana kwota dotacji (52 900 zł) jest niższa od minimalnej przewidzianej w regulaminie konkursu (650 000 zł) – naruszenie pkt. 4.7.1 Regulaminu konkursu
835/2013 wnioskowana kwota dotacji (71 700 zł) jest niższa od minimalnej przewidzianej w regulaminie konkursu (80 000 zł) – naruszenie pkt. 4.7.2 Regulaminu konkursu
837/2013 wnioskowana kwota dotacji (49 980 zł) jest niższa od minimalnej przewidzianej w regulaminie konkursu (100 000 zł) – naruszenie pkt. 4.7.5 Regulaminu konkursu
929/2013 brak aktualnego odpisu z KRS - naruszenie pkt. 6.6.1.1 Regulaminu konkursu
945/2013 wnioskowana kwota dotacji (71 675 zł) jest niższa od minimalnej przewidzianej w regulaminie konkursu (80 000 zł) – naruszenie pkt. 4.7.2 Regulaminu konkursu
956/2013 wnioskowana kwota dotacji (61 540 zł) jest niższa od minimalnej przewidzianej w regulaminie konkursu (80 000 zł) – naruszenie pkt. 4.7.2 Regulaminu konkursu
985/2013 wnioskowana kwota dotacji (85 220 zł) jest niższa od minimalnej przewidzianej w regulaminie konkursu (150 000 zł) – naruszenie pkt. 4.7.4 Regulaminu konkursu
1011/2013 wkład własny (2,8%) jest niższy od minimalnego przewidzianego w regulaminie konkursu (10%) – naruszenie pkt. 4.8.2 Regulaminu konkursu
1043/2013 wnioskowana kwota dotacji (74 760 zł) jest niższa od minimalnej przewidzianej w regulaminie konkursu (80 000 zł) – naruszenie pkt. 4.7.3 Regulaminu konkursu
1047/2013 brak aktualnego odpisu z KRS - naruszenie pkt. 6.6.1.1 Regulaminu konkursu
1083/2013 wnioskowana kwota dotacji (57 250 zł) jest niższa od minimalnej przewidzianej w regulaminie konkursu (80 000 zł) – naruszenie pkt. 4.7.2 Regulaminu konkursu
w górę

Tagi