Polska pomoc

Lista wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Edukacja globalna 2012"

 

Na podstawie pkt. 9.8. Regulaminu konkursu "Edukacja globalna 2012" w związku z § 7 ust. 4 Zarządzenia nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych publikuje się listę wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Edukacja globalna 2012".   

Lista wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie MSZ "Edukacja globalna 2012"

Lp

nazwa podmiotu

nr projektu

tytuł projektu

1.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

1003/2012

Laboratorium Globalnej Zmiany

2.

Fundacja na Rzecz Poprawy Jakości Życia OD-NOWA

987/2012

Zrozumieć współczesny świat w społeczności lokalnej Szczytna poprzez zajęcia edukacji globalnej.

3.

Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna"

937/2012

Świat kobiet - kobiety w świecie. Konteksty kulturowe i polityczne a sytuacja kobiet w różnych obszarach świata. Edukacja globalna w lokalnym działaniu.

4.

Stowarzyszenie Zielonych w Białymstoku

1047/2012

Centrum Zrównoważonego Rozwoju - FESTIWAL MĄDROŚCI, RADOŚCI WIEDZY, ALTERNATYWNEJ ENERGII, ŻUBRA

5.

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice

803/2012

Jak najskuteczniej podnieść w środowisku lokalnym świadomość Polaków o edukacji globalnej

6.

Miasto Słupsk Gabinet Prezydenta Miasta Słupska

854/2012

Demokratyzacja i ochrona praw człowieka w Afryce.

7.

Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"

836/2012

Świadomy i aktywny obywatel świata, czyli edukacja globalna nie tylko w murach szkoły.

8.

Powiat Prudnicki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

896/2012

Nie! krzywdzeniu

9.

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia

1038/2012

Kultura i ekologia - społeczeństwo i woda

w górę

Tagi