Polska pomoc

Lista wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Dofinansowanie działań rozwojowych i edukacji globalnej 2013"

Na podstawie pkt. 7.8. Regulaminu konkursu „Dofinansowanie działań rozwojowych i edukacji globalnej 2013” w związku z § 7 ust. 4 Zarządzenia nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych publikuje się listę wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych  „Dofinansowanie  działań rozwojowych i edukacji globalnej 2013".

Lista wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych „Dofinansowanie działań rozwojowych i edukacji globalnej 2013".

l.p.

nazwa podmiotu

nr projektu

tytuł projektu

1.

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

463/2013

Kupuj odpowiedzialnie ubrania – aktywizacja obywatelska konsumentów na rzecz poprawy warunków pracy i godziwej płacy w zglobalizowanym przemyśle odzieżowym

2.

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich przy Prowincji polskiej Zgromadzenia Księży Marianów

468/2013

Zdrowe dzieci w Rwandzie

3.

Polska Akcja Humanitarna

476/2013

Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności"

4.

Polska Akcja Humanitarna

488/2013

Pomoc rozwojowa Grupy Wyszehradzkiej - Zjednoczeni na rzecz Milenijnych Celów Rozwoju

5.

Polskie Towarzystwo Geograficzne Odział Warszawski

500/2013

Globalne gimnazjum – edukacja globalna na Mazowszu

6.

Fundacja Razem Pamoja

510/2013

Wspólne odkrycia - dialog międzykulturowy jako podstawa do poszerzania wiedzy na temat zdrowego stylu życia

7.

Fundacja Rozwoju Regionalnego Prometheus

528/2013

Utworzenie Centrum Edukacyjnego Odnawialnych Źródeł Energii w Armenii- etap II

8.

Dla Zdrowia. Fundacja na rzecz Zdrowia Populacyjnego i Międzynarodowego

529/2013

Zdrowie Globalne dla Przyszłych Profesjonalistów Medycznych

9.

Stowarzyszenie Krzywa Kultury

535/2013

Młodzieżowa Akademia Kultury - Zachodni Brzeg Jordanu

10.

Fundacja Instytut Europa Kaukaz

556/2013

Funkcjonowanie instrumentów państwa demokratycznego na przykładzie organizacji skautowej.

w górę

Tagi