Polska pomoc

Lista wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych " Wolontariat polska pomoc 2012"

 

Na podstawie pkt. 8.7 Regulaminu konkursu "Wolontariat polska pomoc 2012" w związku z § 7 ust. 4 Zarządzenia nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych publikuje się listę wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Wolontariat polska pomoc 2012".

Lista wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie MSZ "Wolontariat polska pomoc 2012"

Lp.

Nazwa podmiotu

Nr projektu

Tytuł projektu

1.

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

1042/2012

Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji

2.

Instytut Badań nad Cywilizacjami

1046/2012

Światło i Woda - Technologia dla rozwoju - Kenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w górę

Tagi