Polska pomoc

 

Lekarze specjaliści dla Czadu

Projekt realizowany był w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2012 r. kwietnia–31 grudnia 2014 r. w Donomanga w Czadzie.

W projekcie wzięło udział trzech lekarzy wolontariuszy. Stażystka przebywała w Czadzie  w okresie 2 października – 31 grudnia 2012, pozostali lekarze w okresie 20 października – 1 grudnia 2012. Wykonawcą projektu (organizacją wysyłającą) było Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna, partnerem lokalnym (organizacją przyjmującą) BELACD – Biuro Studiów, Kontaktu, Akcji Charytatywnej i Rozwoju, a beneficjentami projektu - społeczność lokalna Donomanga oraz personel szpitala.

Celem projektu było ulepszenie opieki zdrowotnej w szpitalu Donomanga, zmniejszenie śmiertelności okołoporodowej i przeprowadzenie szkoleń dla lokalnych pracowników w zakresie opieki nad pacjentami oraz lokalnej społeczności nt. higieny i chorób zakaźnych.

W trakcie pobytu lekarka stażystka była odpowiedzialna za ogólną opiekę medyczną nad pacjentami i przygotowaniem pacjentów do konsultacji ginekologicznych i anestezjologicznych. Lekarze specjaliści odpowiedzialni byli za przeprowadzanie operacji, wizyt premedykacyjnych, a także konsultacji i interwencji w zakresie medycyny ogólnej i ratunkowej.

W rezultacie projektu, każdy z lekarzy specjalistów przepracował w szpitalu w sumie 327 godzin. Przeprowadzono 42 operacje (w tym 9 ratujących życie), a także 56 konsultacji i interwencji z zakresu medycyny ogólnej i ratunkowej.

Lekarka stażystka przepracowała w sumie 645 godzin, przeprowadziła 686 konsultacji ginekologicznych wraz z diagnostycznym USG, nadzorowała 27 porodów fizjologicznych i asystowała przy 5 cesarskich cięciach. Przeprowadziła też 151 konsultacji z zakresu medycyny ogólnej. Do pozostałych obowiązków stażystki należały obchody lekarskie w szpitalu 2 razy dziennie, diagnostyka i leczenie pacjentów hospitalizowanych, wykonywanie opatrunków i drobnych zabiegów, pomoc doraźna i kontynuacja leczenia antyretrowirusowego u pacjentów z HIV/AIDS.

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla pielęgniarzy nt. właściwej opieki nad pacjentem, leczenia przeciwbólowego i przeciwgorączkowego, anestezjologii, pomocy położniczej oraz higieny. Dodatkowo pacjenci i ich rodziny zostali przeszkoleni na temat zasad zdrowego żywienia i higieny.