Polska pomoc

 

Kujawsko-Pomorska Akademia Edukacji Globalnej

W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo zrealizowała projekt skierowany do trzech grup beneficjentów. Pierwszą stanowili nauczyciele oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu całego kraju. Druga grupa obejmowała studentów kierunków: turystyka i rekreacja, socjologia, pedagogika, ekonomia i zarządzanie, kulturoznawstwo. Kolejna grupa beneficjów to pracownicy naukowi i kadra profesjonalistów w dziedzinie edukacji rozwojowej.

Celem projektu było wsparcie rozwoju edukacji globalnej w Polsce, w szczególności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zamierzano osiągnąć podniesienie kwalifikacji osób związanych z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia zadań z zakresu edukacji globalnej; poprawę poziomu wiedzy z zakresu problemów rozwojowych dzieci oraz młodzieży na terenie całego kraju; podniesienie kwalifikacji studentów socjologii, kulturoznawstwa, turystyki i rekreacji, zarządzania i marketingu oraz pedagogiki dotyczących uwzględniania wiedzy na temat problemów globalnych w ich obszarze edukacji; podniesienie wiedzy dotyczącej problemów rozwojowych oraz inicjowanie do refleksji nad własnym stylem życia oraz codziennymi wyborami studentów uczących się w Bydgoszczy oraz mieszkańców miasta, a także wsparcie nauczania zagadnień edukacji globalnej poprzez zwiększenie świadomości oraz wiedzy kadry akademickiej.

Zamierzenia te realizowane były poprzez działania edukacyjne i kulturalne, obejmujące organizację i przeprowadzenie 5-dniowej Letniej Szkoły Rozwoju – skierowanej głównie dla osób współpracujących z organizacjami pozarządowymi i zajmującymi się edukacją globalną; cykl warsztatów kierunkowych dla studentów; organizację Tygodnia Edukacji Globalnej, w tym wystawy fotografii, maratonu filmowego, koncertu, seminariów eksperckich oraz ogłoszenie konkursu na teksty i wydanie publikacji.