Polska pomoc

 

Ku przyszłości - resocjalizacja kobiet opuszczających więzienie i zapewnienie kompleksowej opieki dzieciom ze środowisk defaworyzowanych w Santa Cruz w Boliwii - kontynuacja projektu

W projekcie realizowanym w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2013 r. w Santa Cruz de la Sierra w Boliwii brały udział dwie wolontariuszki, które przebywały tam od 21 sierpnia do 31 grudnia 2013 roku. Wykonawcą projektu był Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”, a partnerem lokalnym Zgromadzenie Sióstr Służebnic Ducha Świętego.

Beneficjentami projektu były kobiety ze środowisk defaworyzowanych, głównie te opuszczające więzienia, i kobiety w trudnej sytuacji życiowej, a także dzieci mieszkające w okolicy. Projekt miał na celu usamodzielnienie się i integralny rozwój beneficjentów.

W ramach projektu przeprowadzono 12-godzinny kurs pieczenia chleba (5 uczestniczek), 12-godzinny kurs szycia (3 uczestniczki, zakupiono również 3 maszyny do szycia), 12-godzinne warsztaty z wyrobu rzeźb z masy solnej (8 uczestniczek), i 12-godzinne warsztaty nt. budowania pewności siebie (10 uczestniczek). Wolontariuszki przeprowadziły też łącznie 75 godzin zajęć dla dzieci (artystycznych, muzycznych, sportowych, relaksacyjnych), w każdych zajęciach wzięło udział 15 dzieci.

W rezultacie projektu 16 kobiet zdobyło kompetencje zawodowe i motywację do podjęcia pracy zarobkowej. 25 okolicznych kobiet włączyło się w życie i rozwój placówki poprzez udział w proponowanych warsztatach.

Wolontariuszki pracowały również z kobietami przebywającymi w więzieniu, dla których zorganizowały 12-godzinny kurs pedagogiczny, w którym wzięło udział 7 kobiet.