Polska pomoc

Kształcenie strażaków w Kenii z Polską pomocą

Tworzenie i rozwijanie profesjonalnych instytucji kształcenia zawodowego strażaków to jedno z najważniejszych działań w walce z dysproporcjami w zakresie wiedzy i umiejętności strażackich w Kenii.

W ciągu ostatnich pięciu lat dzięki zaangażowaniu Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wzrosła efektywność straży pożarnej w 19 z 47 kenijskich hrabstw. Przeszkolonych zostało prawie 40% kenijskich strażaków m. in. z ratownictwa linowego, wodnego i pierwszej pomocy. W 2017 r. w Kiambu koło Nairobi otworzono centrum szkolenia strażackiego dla obecnie pracujących strażaków oraz nowych rekrutów z Kenii. Obecnie jest ono rozbudowywane.

W celu poprawy bezpieczeństwa w Kenii w dniach 24-26 kwietnia odbyła się pierwsza konferencja szefów kenijskiej straży pożarnej, zorganizowana przez Fundację PCPM w ramach projektu pomocy rozwojowej finansowanego przez MSZ RP.

Udział w niej wzięli przedstawiciele kenijskiej straży pożarnej oraz władz lokalnych, przedstawiciele Ambasady RP w Nairobi i UN-HABITAT. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele jednostek straży pożarnej z 24 hrabstw, których łączna liczba ludności przekracza 25 mln osób. Wydarzenie zostało przygotowane we współpracy z Chief Fire Officers’ Association of Kenya.

W najbliższych miesiącach będzie przygotowywany system szkolenia straży pożarnej, który obejmuje cztery poziomy umożliwiające uzyskanie dyplomów zawodowych. Program powstanie dzięki współpracy PCPM, realizującego działania w ramach Polskiej pomocy, z m.in. z Kenya Airport Authority, Kenya Wildlife Service i innymi instytucjami państwowymi. Ze strony władz centralnych za certyfikację szkoły i systemu nauczania odpowiada TVETA (Technical and Vocational Education Training Authority).

Program edukacji oferowany przez te instytucje ma za zadanie wesprzeć zarządzanie krajową strażą pożarną wpływając pozytywnie na jej efektywność i szybkość działania. 

w górę

Tagi